👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
quadrant protocol  (EQUAD)
Quadrant Protocol (EQUAD)
$0,00050272 3,0%
0,00000312 ETH 3,3%
35 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$246.199
KL giao dịch trong 24 giờ
$452.581
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00048649 / $0,00051235
Cung lưu thông
489.997.516 / 1.000.000.000
EQUAD
USD

Quadrant Protocol (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-01-24 0,00002784 XAG N/A
2020-01-23 0,00002992 XAG 0,00002784 XAG
2020-01-22 0,00002936 XAG 0,00002992 XAG
2020-01-21 0,00002793 XAG 0,00002936 XAG
2020-01-20 0,00002779 XAG 0,00002793 XAG
2020-01-19 0,00002959 XAG 0,00002779 XAG
2020-01-18 0,00002537 XAG 0,00002959 XAG
2020-01-17 0,00002625 XAG 0,00002537 XAG
2020-01-16 0,00002629 XAG 0,00002625 XAG
2020-01-15 0,00002727 XAG 0,00002629 XAG
2020-01-14 0,00002422 XAG 0,00002727 XAG
2020-01-13 0,00002579 XAG 0,00002422 XAG
2020-01-12 0,00002087 XAG 0,00002579 XAG
2020-01-11 0,00002038 XAG 0,00002087 XAG
2020-01-10 0,00002118 XAG 0,00002038 XAG
2020-01-09 0,00002072 XAG 0,00002118 XAG
2020-01-08 0,00001979 XAG 0,00002072 XAG
2020-01-07 0,00001801 XAG 0,00001979 XAG
2020-01-06 0,00001693 XAG 0,00001801 XAG
2020-01-05 0,00001735 XAG 0,00001693 XAG
2020-01-04 0,00001705 XAG 0,00001735 XAG
2020-01-03 0,00001449 XAG 0,00001705 XAG
2020-01-02 0,00001439 XAG 0,00001449 XAG
2020-01-01 0,00001451 XAG 0,00001439 XAG
2019-12-31 0,00001374 XAG 0,00001451 XAG
2019-12-30 0,00001853 XAG 0,00001374 XAG
2019-12-29 0,00001802 XAG 0,00001853 XAG
2019-12-28 0,00001689 XAG 0,00001802 XAG
2019-12-27 0,00001690 XAG 0,00001689 XAG
2019-12-26 0,00001646 XAG 0,00001690 XAG
2019-12-25 0,00001721 XAG 0,00001646 XAG
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android