quadrant protocol  (EQUAD)
Quadrant Protocol (EQUAD)
$0,00461742 -1.3%
0,00001167 ETH -1.7%
84 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$2.377.957
KL giao dịch trong 24 giờ
$41.168
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00451507 / $0,00476599
Cung lưu thông
514.997.516 / 1.000.000.000
EQUAD
USD

Quadrant Protocol XDR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-08-07 0,00322139 XDR N/A
2020-08-06 0,00337765 XDR 0,00322139 XDR
2020-08-05 0,00314169 XDR 0,00337765 XDR
2020-08-04 0,00338409 XDR 0,00314169 XDR
2020-08-03 0,00325149 XDR 0,00338409 XDR
2020-08-02 0,00297525 XDR 0,00325149 XDR
2020-08-01 0,00321655 XDR 0,00297525 XDR
2020-07-31 0,00279986 XDR 0,00321655 XDR
2020-07-30 0,00284143 XDR 0,00279986 XDR
2020-07-29 0,00273185 XDR 0,00284143 XDR
2020-07-28 0,00247864 XDR 0,00273185 XDR
2020-07-27 0,00265129 XDR 0,00247864 XDR
2020-07-26 0,00233025 XDR 0,00265129 XDR
2020-07-25 0,00225186 XDR 0,00233025 XDR
2020-07-24 0,00218776 XDR 0,00225186 XDR
2020-07-23 0,00187420 XDR 0,00218776 XDR
2020-07-22 0,00179380 XDR 0,00187420 XDR
2020-07-21 0,00111400 XDR 0,00179380 XDR
2020-07-20 0,00091424 XDR 0,00111400 XDR
2020-07-19 0,00095034 XDR 0,00091424 XDR
2020-07-18 0,00093571 XDR 0,00095034 XDR
2020-07-17 0,00093712 XDR 0,00093571 XDR
2020-07-16 0,00096627 XDR 0,00093712 XDR
2020-07-15 0,00093218 XDR 0,00096627 XDR
2020-07-14 0,00112159 XDR 0,00093218 XDR
2020-07-13 0,00115024 XDR 0,00112159 XDR
2020-07-12 0,00113355 XDR 0,00115024 XDR
2020-07-11 0,00114077 XDR 0,00113355 XDR
2020-07-10 0,00113965 XDR 0,00114077 XDR
2020-07-09 0,00118689 XDR 0,00113965 XDR
2020-07-08 0,00103204 XDR 0,00118689 XDR
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android