Rank #1606
1.110 người thích điều này
quadrant protocol  (EQUAD)
Quadrant Protocol (EQUAD)
$0,004844656518 -5.8%
0,00000011 BTC -0.5%
0,00000167 ETH 1.7%
1.110 người thích điều này
$0,004520190198
24H Range
$0,005200382897
Vốn hóa thị trường $2.631.535
KL giao dịch trong 24 giờ $171.210
Cung lưu thông 543.182.923
Total Supply 1.000.000.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

Quadrant Protocol XDR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-09-25 1.886.774 XDR 123.395 XDR 0,00345225 XDR N/A
2021-09-24 1.902.036 XDR 58.233 XDR 0,00349038 XDR 0,00345225 XDR
2021-09-23 2.302.888 XDR 58.096 XDR 0,00424846 XDR 0,00349038 XDR
2021-09-22 2.168.083 XDR 77.947 XDR 0,00399144 XDR 0,00424846 XDR
2021-09-21 2.364.546 XDR 134.228 XDR 0,00436501 XDR 0,00399144 XDR
2021-09-20 2.545.231 XDR 74.319 XDR 0,00465870 XDR 0,00436501 XDR
2021-09-19 2.642.867 XDR 73.932 XDR 0,00484554 XDR 0,00465870 XDR
2021-09-18 2.669.920 XDR 60.677 XDR 0,00491529 XDR 0,00484554 XDR
2021-09-17 2.756.013 XDR 70.879 XDR 0,00509918 XDR 0,00491529 XDR
2021-09-16 2.722.571 XDR 72.271 XDR 0,00505366 XDR 0,00509918 XDR
2021-09-15 2.634.934 XDR 52.952 XDR 0,00486093 XDR 0,00505366 XDR
2021-09-14 2.579.856 XDR 145.491 XDR 0,00474310 XDR 0,00486093 XDR
2021-09-13 2.880.241 XDR 73.792 XDR 0,00527910 XDR 0,00474310 XDR
2021-09-12 3.108.803 XDR 61.351 XDR 0,00574723 XDR 0,00527910 XDR
2021-09-11 3.234.714 XDR 62.780 XDR 0,00594054 XDR 0,00574723 XDR
2021-09-10 3.422.846 XDR 44.902 XDR 0,00630146 XDR 0,00594054 XDR
2021-09-09 3.532.991 XDR 38.469 XDR 0,00644527 XDR 0,00630146 XDR
2021-09-08 3.431.535 XDR 69.408 XDR 0,00631216 XDR 0,00644527 XDR
2021-09-07 3.918.166 XDR 49.782 XDR 0,00723602 XDR 0,00631216 XDR
2021-09-06 3.963.316 XDR 21.722 XDR 0,00730066 XDR 0,00723602 XDR
2021-09-05 3.903.994 XDR 33.615 XDR 0,00720506 XDR 0,00730066 XDR
2021-09-04 3.977.090 XDR 39.241 XDR 0,00734894 XDR 0,00720506 XDR
2021-09-03 4.015.978 XDR 120.582 XDR 0,00744317 XDR 0,00734894 XDR
2021-09-02 3.299.376 XDR 67.598 XDR 0,00608412 XDR 0,00744317 XDR
2021-09-01 3.011.025 XDR 97.856 XDR 0,00552696 XDR 0,00608412 XDR
2021-08-31 2.884.838 XDR 47.625 XDR 0,00531962 XDR 0,00552696 XDR
2021-08-30 3.316.186 XDR 88.443 XDR 0,00609189 XDR 0,00531962 XDR
2021-08-29 2.788.951 XDR 44.836 XDR 0,00512128 XDR 0,00609189 XDR
2021-08-28 2.881.307 XDR 64.601 XDR 0,00527899 XDR 0,00512128 XDR
2021-08-27 2.790.960 XDR 102.332 XDR 0,00508981 XDR 0,00527899 XDR
2021-08-26 2.754.683 XDR 92.379 XDR 0,00498926 XDR 0,00508981 XDR
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android