Tiền ảo: 6120
Sàn giao dịch: 399
Giá trị vốn hóa thị trường: 238.107.828.657 $ -1,0%
Lưu lượng 24 giờ: 48.917.214.076 $
Ưu thế:
BTC 65,7%
ETH 8,41%
XRP 4,88%
quant  (QNT)
Quant (QNT)
$6,67 0,51%
0,03613184 ETH 2,1%
654 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$66.440.823
KL giao dịch trong 24 giờ
$21.973.586
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$6,42 / $6,77
Cung lưu thông
9.964.259 / 14.612.493
QNT
USD

Sàn giao dịch Quant

* Theo mặc định, các cặp được hiển thi theo "Điểm tin cậy". Đọc phương pháp luận hoặc cung cấp cho chúng tôi phản hồi của bạn.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
7 $
0,00081556 BTC
0.93% 20.910 $ 168 $
66.679 $
9447,300 QNT
0,30% Gần đây
2
7 $
0,0363766788402263 ETH
0.28% 4.054 $ 4.317 $
51.712 $
7712,416 QNT
0,24% Gần đây
3
7 $
0,0007808 BTC
2.64% 1.632 $ 17 $
9.649.852 $
1425977,934 QNT
43,92% Gần đây
4
7 $
6,716 USDT
11.2% 0 $ 0 $
8.911.741 $
1328411,046 QNT
40,56% Gần đây
5
6 $
0,00070532 BTC
14.7% 0 $ 0 $
1.620.930 $
265161,260 QNT
7,38% Gần đây
6
6 $
6,130176 USDT
14.27% 0 $ 0 $
897.230 $
146372,318 QNT
4,08% Gần đây
7
6 $
0,03474839 ETH
8.7% 0 $ 0 $
637.257 $
99202,070 QNT
2,90% Gần đây
8
7 $
0,00083222 BTC
14.87% 0 $ 0 $
727 $
100,790 QNT
0,00% Gần đây
9
7 $
7,23747 USDT
19.7% 0 $ 0 $
1.096 $
151,340 QNT
0,00% Gần đây
10
6 $
0,00064987 BTC
32.03% 0 $ 0 $
199 $
35,393 QNT
0,00% Gần đây
11
7 $
0,039998 ETH
28.79% 0 $ 0 $
107.817 $
14589,700 QNT
0,49% Gần đây -
12
7 $
0,000851 BTC
53.95% 0 $ 0 $
9.382 $
1272,200 QNT
0,04% Gần đây -
13
7 $
0,03899684 ETH
29.48% 0 $ 0 $
1.402 $
194,910 QNT
0,01% Gần đây -
14
6 $
5,531260370220001 EUR
- - -
0 $
0,000 QNT
0,00% Gần đây -
15
9 $
0,00109991 BTC
21.14% 0 $ 0 $
495 $
52,266 QNT
khoảng 8 giờ trước
16
9 $
0,00109991 BTC
- - -
787 $
83,074 QNT
khoảng 8 giờ trước -
17
8 $
0,0456 ETH
- - -
0 $
0,000 QNT
3 ngày trước -
Show More
Anomaly BTC/USD Stale