Tiền ảo: 4653
Sàn giao dịch: 324
Giá trị vốn hóa thị trường: 248.256.678.896 $ 0,56%
Lưu lượng 24 giờ: 52.885.891.174 $
Ưu thế:
BTC 56,5%
ETH 10,8%
XRP 6,64%
quantor  (QNT)
Quantor (QNT)
2 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
KL giao dịch trong 24 giờ
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
/
Nguồn cung khả dụng
? / 2.000.000.000
QNT
USD

Quantor (Tiện ích)

Widgets