quarkchain  (QKC)
QuarkChain (QKC)
$0,00551943 1.2%
0,00001547 ETH 1.2%
1.818 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$32.261.419
KL giao dịch trong 24 giờ
$892.014
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00527523 / $0,00552447
Cung lưu thông
5.845.110.510 / 10.000.000.000
QKC
USD

QuarkChain XDR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-09-29 22.120.259 XDR 607.465 XDR 0,00378755 XDR N/A
2020-09-28 22.594.549 XDR 801.160 XDR 0,00387485 XDR 0,00378755 XDR
2020-09-27 23.129.624 XDR 550.263 XDR 0,00393813 XDR 0,00387485 XDR
2020-09-26 22.420.626 XDR 582.175 XDR 0,00385274 XDR 0,00393813 XDR
2020-09-25 22.056.836 XDR 865.776 XDR 0,00378062 XDR 0,00385274 XDR
2020-09-24 20.610.067 XDR 3.049.504 XDR 0,00355344 XDR 0,00378062 XDR
2020-09-23 22.069.561 XDR 1.729.107 XDR 0,00378763 XDR 0,00355344 XDR
2020-09-22 20.493.436 XDR 965.690 XDR 0,00349542 XDR 0,00378763 XDR
2020-09-21 23.183.028 XDR 743.829 XDR 0,00397118 XDR 0,00349542 XDR
2020-09-20 23.747.235 XDR 671.981 XDR 0,00406854 XDR 0,00397118 XDR
2020-09-19 24.182.601 XDR 1.761.932 XDR 0,00415224 XDR 0,00406854 XDR
2020-09-18 22.954.382 XDR 747.580 XDR 0,00393409 XDR 0,00415224 XDR
2020-09-17 23.255.815 XDR 796.031 XDR 0,00392815 XDR 0,00393409 XDR
2020-09-16 24.345.965 XDR 1.434.758 XDR 0,00417428 XDR 0,00392815 XDR
2020-09-15 25.464.231 XDR 928.817 XDR 0,00436703 XDR 0,00417428 XDR
2020-09-14 25.574.649 XDR 1.440.743 XDR 0,00439946 XDR 0,00436703 XDR
2020-09-13 27.341.934 XDR 5.341.103 XDR 0,00471392 XDR 0,00439946 XDR
2020-09-12 25.061.705 XDR 1.070.786 XDR 0,00429565 XDR 0,00471392 XDR
2020-09-11 25.135.584 XDR 1.036.705 XDR 0,00432866 XDR 0,00429565 XDR
2020-09-10 23.937.607 XDR 1.039.735 XDR 0,00411331 XDR 0,00432866 XDR
2020-09-09 22.664.739 XDR 1.016.918 XDR 0,00388900 XDR 0,00411331 XDR
2020-09-08 23.393.899 XDR 1.551.328 XDR 0,00400902 XDR 0,00388900 XDR
2020-09-07 24.133.296 XDR 1.362.334 XDR 0,00411520 XDR 0,00400902 XDR
2020-09-06 23.022.959 XDR 1.707.855 XDR 0,00400525 XDR 0,00411520 XDR
2020-09-05 27.897.651 XDR 2.797.839 XDR 0,00473772 XDR 0,00400525 XDR
2020-09-04 24.290.986 XDR 2.380.221 XDR 0,00418763 XDR 0,00473772 XDR
2020-09-03 31.851.867 XDR 2.980.834 XDR 0,00546475 XDR 0,00418763 XDR
2020-09-02 35.507.096 XDR 3.321.066 XDR 0,00606027 XDR 0,00546475 XDR
2020-09-01 31.784.417 XDR 1.835.334 XDR 0,00596044 XDR 0,00606027 XDR
2020-08-31 32.077.042 XDR 1.543.592 XDR 0,00601351 XDR 0,00596044 XDR
2020-08-30 31.794.456 XDR 2.108.886 XDR 0,00597928 XDR 0,00601351 XDR
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android