Chúng tôi đã đăng tải CoinGecko Q3 2020 Crypto Report! Yield Farming, NFT và còn nhiều điều thú vị khác 🔥 hiện đã lên sóng🔥
quish coin  (QTV)
QUISH COIN (QTV)
$0,00114691 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-10-13 10:02:08 UTC (10 ngày trước)
19 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 36.000.000
QTV
USD

QUISH COIN KRW (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-10-14 0,00000000 ₩ 13,14 ₩ 1,31 ₩ N/A
2020-10-13 0,00000000 ₩ 1.619,66 ₩ 1,33 ₩ 1,31 ₩
2020-10-12 0,00000000 ₩ 5.164,40 ₩ 1,30 ₩ 1,33 ₩
2020-10-11 0,00000000 ₩ 5.081,34 ₩ 1,29 ₩ 1,30 ₩
2020-10-10 0,00000000 ₩ 4.772,55 ₩ 1,14 ₩ 1,29 ₩
2020-10-09 0,00000000 ₩ 5.786,42 ₩ 1,50 ₩ 1,14 ₩
2020-10-08 0,00000000 ₩ 5.561,55 ₩ 1,61 ₩ 1,50 ₩
2020-10-07 0,00000000 ₩ 6.325,67 ₩ 1,60 ₩ 1,61 ₩
2020-10-06 0,00000000 ₩ 6.876,70 ₩ 1,74 ₩ 1,60 ₩
2020-10-05 0,00000000 ₩ 6.281,38 ₩ 1,62 ₩ 1,74 ₩
2020-10-04 0,00000000 ₩ 5.812,37 ₩ 1,60 ₩ 1,62 ₩
2020-10-03 0,00000000 ₩ 6.984,97 ₩ 1,85 ₩ 1,60 ₩
2020-10-02 0,00000000 ₩ 6.872,85 ₩ 1,73 ₩ 1,85 ₩
2020-10-01 0,00000000 ₩ 6.617,78 ₩ 1,88 ₩ 1,73 ₩
2020-09-30 0,00000000 ₩ 6.517,58 ₩ 1,78 ₩ 1,88 ₩
2020-09-29 0,00000000 ₩ 6.451,26 ₩ 1,87 ₩ 1,78 ₩
2020-09-28 0,00000000 ₩ 6.495,16 ₩ 1,77 ₩ 1,87 ₩
2020-09-27 0,00000000 ₩ 7.545,24 ₩ 1,89 ₩ 1,77 ₩
2020-09-26 0,00000000 ₩ 8.099,92 ₩ 2,01 ₩ 1,89 ₩
2020-09-25 0,00000000 ₩ 8.086,83 ₩ 2,01 ₩ 2,01 ₩
2020-09-24 0,00000000 ₩ 7.375,96 ₩ 1,80 ₩ 2,01 ₩
2020-09-23 0,00000000 ₩ 7.166,05 ₩ 1,84 ₩ 1,80 ₩
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android