Chúng tôi đã đăng tải CoinGecko Q3 2020 Crypto Report! Yield Farming, NFT và còn nhiều điều thú vị khác 🔥 hiện đã lên sóng🔥
quish coin  (QTV)
QUISH COIN (QTV)
$0,00114691 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-10-13 10:02:08 UTC (14 ngày trước)
19 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 36.000.000
QTV
USD

QUISH COIN PHP (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-10-14 0,00000000 ₱ 0,557224 ₱ 0,055722 ₱ N/A
2020-10-13 0,00000000 ₱ 68,53 ₱ 0,056129 ₱ 0,055722 ₱
2020-10-12 0,00000000 ₱ 218,67 ₱ 0,055052 ₱ 0,056129 ₱
2020-10-11 0,00000000 ₱ 214,89 ₱ 0,054596 ₱ 0,055052 ₱
2020-10-10 0,00000000 ₱ 201,83 ₱ 0,04822763 ₱ 0,054596 ₱
2020-10-09 0,00000000 ₱ 243,42 ₱ 0,063274 ₱ 0,04822763 ₱
2020-10-08 0,00000000 ₱ 232,93 ₱ 0,067262 ₱ 0,063274 ₱
2020-10-07 0,00000000 ₱ 263,41 ₱ 0,066804 ₱ 0,067262 ₱
2020-10-06 0,00000000 ₱ 287,77 ₱ 0,072926 ₱ 0,066804 ₱
2020-10-05 0,00000000 ₱ 261,11 ₱ 0,067193 ₱ 0,072926 ₱
2020-10-04 0,00000000 ₱ 241,60 ₱ 0,066575 ₱ 0,067193 ₱
2020-10-03 0,00000000 ₱ 290,34 ₱ 0,076810 ₱ 0,066575 ₱
2020-10-02 0,00000000 ₱ 286,41 ₱ 0,071963 ₱ 0,076810 ₱
2020-10-01 0,00000000 ₱ 275,52 ₱ 0,078384 ₱ 0,071963 ₱
2020-09-30 0,00000000 ₱ 269,67 ₱ 0,073480 ₱ 0,078384 ₱
2020-09-29 0,00000000 ₱ 267,67 ₱ 0,077654 ₱ 0,073480 ₱
2020-09-28 0,00000000 ₱ 268,08 ₱ 0,073106 ₱ 0,077654 ₱
2020-09-27 0,00000000 ₱ 311,47 ₱ 0,078083 ₱ 0,073106 ₱
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android