Tiền ảo: 4692
Sàn giao dịch: 329
Giá trị vốn hóa thị trường: 251.053.626.968 $ -0,25%
Lưu lượng 24 giờ: 52.930.590.061 $
Ưu thế:
BTC 56,6%
ETH 10,6%
XRP 6,44%
ravencoin  (RVN)
Ravencoin (RVN)
$0,05217439 1,3%
0,00000651 BTC 2,1%
1.864 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
$188.708.395
KL giao dịch trong 24 giờ
$18.207.644
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,05014990 / $0,05303957
Nguồn cung khả dụng
3.617.115.000 / 21.000.000.000
RVN
USD

Sàn giao dịch Ravencoin

* By default, pairs are displayed according to "Trust Score". Read the methodology or give us your feedback.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread +2% Depth -2% Depth Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
0 $
0,00000639 BTC
0.31% 53.795 $ 138.852 $
2.043.294 $
39825798,983 RVN
11,20% Gần đây
2
0 $
0,00000642 BTC
0.31% 32.097 $ 127.264 $
1.193.217 $
23191730,917 RVN
6,55% Gần đây
3
0 $
0,00000643 BTC
0.31% 35.961 $ 112.117 $
1.203.764 $
23349562,021 RVN
6,61% Gần đây
4
0 $
0,05112 USDT
0.33% 59.912 $ 140.734 $
21.375 $
417281,230 RVN
0,12% Gần đây
5
0 $
0,001471 BNB
0.27% 3.565 $ 53.048 $
136.250 $
2652787,726 RVN
0,75% Gần đây
6
0 $
0,134103 XRP
0.37% 19.752 $ 37.960 $
2.618 $
51013,710 RVN
0,01% Gần đây
7
0 $
0,05122419 USDT
0.21% 12.832 $ 22.284 $
205.531 $
4003207,000 RVN
1,13% Gần đây
8
0 $
0,05145074 USDT
0.16% 1.309 $ 5.233 $
22.771 $
441904,787 RVN
0,12% Gần đây
9
0 $
0,05145074 USDT
0.16% 1.290 $ 5.239 $
22.780 $
441904,787 RVN
0,12% Gần đây
10
0 $
0,00000639 BTC
0.31% 963 $ 2.989 $
1.377 $
26868,930 RVN
0,01% Gần đây
11
0 $
0,00000638 BTC
3.42% 424 $ 5 $
529 $
10350,752 RVN
0,00% Gần đây
12
0 $
0,00000642 BTC
3.53% 3.680 $ 922 $
3.208.986 $
62449470,965 RVN
17,65% Gần đây
13
0 $
0,000006277 BTC
5.64% 35 $ 3 $
6.019 $
119620,304 RVN
0,03% Gần đây
14
HPX HPX
0 $
0,3537 CNYT
64.29% 193 $ 5 $
123.766 $
2442680,769 RVN
0,68% Gần đây
15
0 $
0,00000676 BTC
27.42% 2 $ 18 $
645.856 $
11921689,212 RVN
3,55% Gần đây -
16
0 $
0,3761 CNYT
4.74% - -
1.761.073 $
32693639,550 RVN
9,67% Gần đây -
17
0 $
0,00000645 BTC
0.93% - -
1.625.588 $
31433970,000 RVN
8,92% Gần đây -
18
0 $
0,00000642 BTC
0.31% - -
30.242 $
587280,000 RVN
0,17% Gần đây -
19
0 $
0,00000635 BTC
0.31% - -
14.659 $
287814,920 RVN
0,08% Gần đây -
20
8.021 $
157480,315 RVN
0.26% - -
14.336 $
1,787 BTC
0,08% Gần đây -
21
0 $
0,052 USDT
2.28% - -
14 $
277,302 RVN
0,00% khoảng 3 giờ trước -
22
0 $
18,6840399 DOGE
4.02% - -
1 $
18,874 RVN
0,00% khoảng 2 giờ trước -
23
0 $
0,0523796 USDT
3.34% - -
305.704 $
5822303,903 RVN
1,68% Gần đây -
24
0 $
0,00000779 BTC
21.57% - -
320 $
5109,924 RVN
0,00% khoảng 2 giờ trước -
25
0 $
0,00000725 BTC
5.1% - -
310 $
5332,929 RVN
0,00% Gần đây -
26
0 $
0,05594 USD
0.02% - -
78 $
1385,594 RVN
0,00% Gần đây -
27
0 $
0,00000625 BTC
3.1% - -
30 $
606,418 RVN
0,00% Gần đây -
28
102 $
1999,8 RVN
4.99% - -
11 $
0,111 LTC
0,00% khoảng 3 giờ trước -
29
0 $
0,00050005 LTC
4.99% - -
11 $
222,728 RVN
0,00% khoảng 3 giờ trước -
30
0 $
1,4749 RVN
32.19% - -
1 $
16,098 BTS
0,00% Gần đây -
31
0 $
15 DOGE
21.05% - -
8 $
193,111 RVN
0,00% Gần đây -
32
0 $
0,360033 VB
- - -
5.623.356 $
106614507,337 RVN
30,86% Gần đây -
33
0 $
0,00000654 BTC
- - -
39 $
744,660 RVN
0,00% Gần đây -
34
0 $
0,00022385 ETH
18.06% - -
1 $
16,745 RVN
0,00% Gần đây -
35
0 $
0,00000916 BTC
27.42% 2 $ 18 $
0 $
0,000 RVN
0,00% Gần đây -
36
0 $
0,0000068 BTC
59.18% 5 $ 2 $
55 $
1006,067 RVN
khoảng 9 giờ trước
37
0 $
0,00021386 ETH
2.16% - -
16 $
303,000 RVN
khoảng 5 giờ trước -
38
0 $
0,0000067 BTC
11.68% - -
4.773 $
89593,912 RVN
khoảng 14 giờ trước -
39
0 $
0,000006 BTC
33.26% - -
16 $
334,256 RVN
khoảng 3 giờ trước -
40
0 $
0,00024388 ETH
59.83% - -
0 $
2,090 RVN
khoảng 23 giờ trước -
41
0 $
0,00000736 BTC
6.68% 461 $ 149 $
0 $
0,000 RVN
3 ngày trước -
42
0 $
0,00009 ETH
75.69% 0 $ 0 $
0 $
0,000 RVN
4 ngày trước -
43
0 $
0,0027 RVN
3.7% - -
0 $
0,000 PGN
1 ngày trước -
44
0 $
0,000005360113 BTC
31.75% - -
0 $
0,000 RVN
4 ngày trước -
45
0 $
0,000219 ETH
27.85% - -
0 $
0,000 RVN
1 ngày trước -
46
0 $
0,0033 RVN
99.63% - -
0 $
0,000 XMN
5 ngày trước -
47
0 $
1,1364 RVN
99.56% - -
0 $
0,000 GIN
6 ngày trước -
48
0 $
0,00018851 LTC
66.07% - -
0 $
0,000 RVN
4 ngày trước -
49
0 $
3,2 RVN
87.03% - -
0 $
0,000 BTCC
5 ngày trước -
50
0 $
7,47943 SMART
36.97% - -
0 $
0,000 RVN
khoảng 19 giờ trước -
51
0 $
0,1337 RVN
36.96% - -
0 $
0,000 SMART
khoảng 19 giờ trước -
52
0 $
0,0499 RVN
88.92% - -
0 $
0,000 XVG
3 ngày trước -
53
0 $
0,007 RVN
94.29% - -
0 $
0,000 ECA
khoảng 18 giờ trước -
54
0 $
0,00049629 LTC
16.4% - -
0 $
0,000 RVN
khoảng 4 giờ trước -
Show More
Anomaly BTC/USD Stale