Tiền ảo: 4956
Sàn giao dịch: 343
Giá trị vốn hóa thị trường: 290.018.996.375 $ 3,5%
Lưu lượng 24 giờ: 58.458.932.716 $
Ưu thế:
BTC 57,0%
ETH 10,0%
XRP 6,31%
real estate asset ledger  (REAL)
Real Estate Asset Ledger (REAL)
$0,06561780 ?
Cập nhật lần cuối: 2019-06-15 18:36:44 UTC (2 ngày trước)
204 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
$822.356
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Nguồn cung khả dụng
12.532.509 / 19.717.289
REAL
USD

Real Estate Asset Ledger (Nhà phát triển)

25
Sao
13
Người xem
21
Bản cập nhật
3
Người đóng góp
1
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề