🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
redfox labs  (RFOX)
RedFOX Labs (RFOX)
$0,199842 -22.0%
0,00000361 BTC -18.6%
0,00005035 ETH -18.9%
7.372 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$268.815.770
KL giao dịch trong 24 giờ
$5.341.518
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,184939 / $0,266809
Cung lưu thông
1.348.890.978 / 2.000.000.000
Định giá pha loãng hoàn toàn
$398.573.012
Tổng lượng cung tối đa
2.000.000.000
RFOX
USD

RedFOX Labs BDT (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-05-11 28.581.447.263 ৳ 398.532.655 ৳ 20,11 ৳ N/A
2021-05-10 30.678.828.045 ৳ 249.557.830 ৳ 22,65 ৳ 20,11 ৳
2021-05-09 31.253.014.437 ৳ 336.303.109 ৳ 22,95 ৳ 22,65 ৳
2021-05-08 29.410.680.135 ৳ 248.602.907 ৳ 21,80 ৳ 22,95 ৳
2021-05-07 29.754.607.027 ৳ 330.983.990 ৳ 22,03 ৳ 21,80 ৳
2021-05-06 28.054.338.612 ৳ 208.396.224 ৳ 20,74 ৳ 22,03 ৳
2021-05-05 26.680.623.176 ৳ 245.081.069 ৳ 19,76 ৳ 20,74 ৳
2021-05-04 28.508.501.780 ৳ 263.911.242 ৳ 21,11 ৳ 19,76 ৳
2021-05-03 25.245.145.561 ৳ 188.429.587 ৳ 18,76 ৳ 21,11 ৳
2021-05-02 27.765.570.196 ৳ 232.034.166 ৳ 20,59 ৳ 18,76 ৳
2021-05-01 26.561.265.236 ৳ 292.122.801 ৳ 19,78 ৳ 20,59 ৳
2021-04-30 28.277.092.206 ৳ 249.966.170 ৳ 20,99 ৳ 19,78 ৳
2021-04-29 30.315.628.692 ৳ 176.381.469 ৳ 22,97 ৳ 20,99 ৳
2021-04-28 30.359.980.599 ৳ 175.493.598 ৳ 23,52 ৳ 22,97 ৳
2021-04-27 30.821.352.843 ৳ 367.447.556 ৳ 22,81 ৳ 23,52 ৳
2021-04-26 25.298.734.338 ৳ 207.269.087 ৳ 18,83 ৳ 22,81 ৳
2021-04-25 26.627.998.309 ৳ 178.891.399 ৳ 19,61 ৳ 18,83 ৳
2021-04-24 30.307.335.500 ৳ 346.015.875 ৳ 22,62 ৳ 19,61 ৳
2021-04-23 28.182.281.710 ৳ 206.368.979 ৳ 20,82 ৳ 22,62 ৳
2021-04-22 31.450.159.656 ৳ 301.375.926 ৳ 23,39 ৳ 20,82 ৳
2021-04-21 28.112.767.979 ৳ 125.251.926 ৳ 21,41 ৳ 23,39 ৳
2021-04-20 31.076.790.324 ৳ 365.003.938 ৳ 22,76 ৳ 21,41 ৳
2021-04-19 27.062.574.293 ৳ 249.955.993 ৳ 19,88 ৳ 22,76 ৳
2021-04-18 28.711.060.890 ৳ 405.734.752 ৳ 21,30 ৳ 19,88 ৳
2021-04-17 30.395.660.093 ৳ 210.494.040 ৳ 22,62 ৳ 21,30 ৳
2021-04-16 33.164.761.848 ৳ 188.184.776 ৳ 24,59 ৳ 22,62 ৳
2021-04-15 34.593.086.689 ৳ 272.985.367 ৳ 25,53 ৳ 24,59 ৳
2021-04-14 37.438.869.913 ৳ 391.655.187 ৳ 28,01 ৳ 25,53 ৳
2021-04-13 33.531.903.480 ৳ 270.115.710 ৳ 24,89 ৳ 28,01 ৳
2021-04-12 33.676.330.724 ৳ 272.645.681 ৳ 24,83 ৳ 24,89 ৳
2021-04-11 34.562.388.301 ৳ 389.320.608 ৳ 25,66 ৳ 24,83 ৳
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android