Rank #1711
4.352 người thích điều này
revain  (REV)
Revain (REV)
$0,006394223908 -15.2%
0,00000017 BTC -4.4%
0,00000231 ETH -1.2%
4.352 người thích điều này
$0,006378600081
Phạm vi 24H
$0,007605332999
Vốn hóa thị trường $3.097.682
KL giao dịch trong 24 giờ $1.897.990
Cung lưu thông 484.450.000
Tổng cung 60.550.308.334
Hiển thị thông tin
Ẩn thông tin

Revain BCH (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2022-01-21 9.740 BCH 6.264 BCH 0,00002012 BCH N/A
2022-01-20 9.674 BCH 5.404 BCH 0,00001996 BCH 0,00002012 BCH
2022-01-19 9.918 BCH 5.140 BCH 0,00002047 BCH 0,00001996 BCH
2022-01-18 10.170 BCH 5.737 BCH 0,00002099 BCH 0,00002047 BCH
2022-01-17 10.323 BCH 5.399 BCH 0,00002135 BCH 0,00002099 BCH
2022-01-16 10.451 BCH 4.756 BCH 0,00002162 BCH 0,00002135 BCH
2022-01-15 10.713 BCH 5.695 BCH 0,00002211 BCH 0,00002162 BCH
2022-01-14 10.664 BCH 6.541 BCH 0,00002201 BCH 0,00002211 BCH
2022-01-13 10.740 BCH 5.776 BCH 0,00002216 BCH 0,00002201 BCH
2022-01-12 10.308 BCH 5.303 BCH 0,00002131 BCH 0,00002216 BCH
2022-01-11 10.750 BCH 5.664 BCH 0,00002218 BCH 0,00002131 BCH
2022-01-10 10.608 BCH 5.552 BCH 0,00002189 BCH 0,00002218 BCH
2022-01-09 10.915 BCH 6.559 BCH 0,00002238 BCH 0,00002189 BCH
2022-01-08 10.455 BCH 6.027 BCH 0,00002159 BCH 0,00002238 BCH
2022-01-07 10.762 BCH 4.931 BCH 0,00002219 BCH 0,00002159 BCH
2022-01-06 11.223 BCH 4.709 BCH 0,00002329 BCH 0,00002219 BCH
2022-01-05 11.064 BCH 5.018 BCH 0,00002299 BCH 0,00002329 BCH
2022-01-04 10.942 BCH 5.208 BCH 0,00002265 BCH 0,00002299 BCH
2022-01-03 12.126 BCH 7.802 BCH 0,00002499 BCH 0,00002265 BCH
2022-01-02 10.333 BCH 5.109 BCH 0,00002133 BCH 0,00002499 BCH
2022-01-01 10.380 BCH 4.340 BCH 0,00002143 BCH 0,00002133 BCH
2021-12-31 10.865 BCH 5.267 BCH 0,00002243 BCH 0,00002143 BCH
2021-12-30 10.564 BCH 5.035 BCH 0,00002177 BCH 0,00002243 BCH
2021-12-29 10.870 BCH 5.387 BCH 0,00002244 BCH 0,00002177 BCH
2021-12-28 10.899 BCH 5.159 BCH 0,00002250 BCH 0,00002244 BCH
2021-12-27 10.942 BCH 5.535 BCH 0,00002259 BCH 0,00002250 BCH
2021-12-26 10.782 BCH 5.311 BCH 0,00002225 BCH 0,00002259 BCH
2021-12-25 11.124 BCH 5.590 BCH 0,00002297 BCH 0,00002225 BCH
2021-12-24 11.114 BCH 5.649 BCH 0,00002293 BCH 0,00002297 BCH
2021-12-23 11.092 BCH 4.791 BCH 0,00002287 BCH 0,00002293 BCH
2021-12-22 10.779 BCH 5.249 BCH 0,00002226 BCH 0,00002287 BCH
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android