👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
revain  (R)
Revain (R)
$0,03686000 -3.6%
0,00014130 ETH 3.5%
396 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$17.608.538
KL giao dịch trong 24 giờ
$3.718.025
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,03634748 / $0,03843935
Cung lưu thông
484.450.000 / 1.000.000.000
R
USD

Revain (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-19 0,00832101 EOS N/A
2020-02-18 0,00883258 EOS 0,00832101 EOS
2020-02-17 0,00892166 EOS 0,00883258 EOS
2020-02-16 0,00894608 EOS 0,00892166 EOS
2020-02-15 0,00752261 EOS 0,00894608 EOS
2020-02-14 0,00740153 EOS 0,00752261 EOS
2020-02-13 0,00755605 EOS 0,00740153 EOS
2020-02-12 0,00710800 EOS 0,00755605 EOS
2020-02-11 0,00739146 EOS 0,00710800 EOS
2020-02-10 0,00732664 EOS 0,00739146 EOS
2020-02-09 0,00778161 EOS 0,00732664 EOS
2020-02-08 0,00817237 EOS 0,00778161 EOS
2020-02-07 0,00801762 EOS 0,00817237 EOS
2020-02-06 0,00805877 EOS 0,00801762 EOS
2020-02-05 0,00871650 EOS 0,00805877 EOS
2020-02-04 0,00905888 EOS 0,00871650 EOS
2020-02-03 0,00904241 EOS 0,00905888 EOS
2020-02-02 0,00936164 EOS 0,00904241 EOS
2020-02-01 0,00922587 EOS 0,00936164 EOS
2020-01-31 0,00831237 EOS 0,00922587 EOS
2020-01-30 0,00880398 EOS 0,00831237 EOS
2020-01-29 0,00904931 EOS 0,00880398 EOS
2020-01-28 0,00953078 EOS 0,00904931 EOS
2020-01-27 0,00986251 EOS 0,00953078 EOS
2020-01-26 0,00999636 EOS 0,00986251 EOS
2020-01-25 0,00948056 EOS 0,00999636 EOS
2020-01-24 0,01030744 EOS 0,00948056 EOS
2020-01-23 0,00996983 EOS 0,01030744 EOS
2020-01-22 0,00933496 EOS 0,00996983 EOS
2020-01-21 0,00984284 EOS 0,00933496 EOS
2020-01-20 0,00997723 EOS 0,00984284 EOS
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android