Rank #1688
4.347 người thích điều này
revain  (REV)
Revain (REV)
$0,007405713320 -5.4%
0,00000018 BTC -4.1%
0,00000238 ETH -3.9%
4.347 người thích điều này
$0,007281472699
Phạm vi 24H
$0,007860850810
Vốn hóa thị trường $3.594.429
KL giao dịch trong 24 giờ $2.003.428
Cung lưu thông 484.450.000
Tổng cung 60.550.308.334
Hiển thị thông tin
Ẩn thông tin

Revain LTC (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2022-01-19 26.756 LTC 13.866 LTC 0,00005524 LTC N/A
2022-01-18 25.547 LTC 14.425 LTC 0,00005277 LTC 0,00005524 LTC
2022-01-17 27.362 LTC 14.307 LTC 0,00005656 LTC 0,00005277 LTC
2022-01-16 27.677 LTC 12.584 LTC 0,00005720 LTC 0,00005656 LTC
2022-01-15 28.596 LTC 15.201 LTC 0,00005903 LTC 0,00005720 LTC
2022-01-14 29.383 LTC 18.023 LTC 0,00006064 LTC 0,00005903 LTC
2022-01-13 29.114 LTC 15.658 LTC 0,00006008 LTC 0,00006064 LTC
2022-01-12 28.939 LTC 14.901 LTC 0,00005986 LTC 0,00006008 LTC
2022-01-11 30.886 LTC 16.290 LTC 0,00006380 LTC 0,00005986 LTC
2022-01-10 30.555 LTC 15.926 LTC 0,00006278 LTC 0,00006380 LTC
2022-01-09 31.452 LTC 18.906 LTC 0,00006451 LTC 0,00006278 LTC
2022-01-08 30.744 LTC 17.713 LTC 0,00006346 LTC 0,00006451 LTC
2022-01-07 31.545 LTC 14.482 LTC 0,00006518 LTC 0,00006346 LTC
2022-01-06 33.293 LTC 13.955 LTC 0,00006902 LTC 0,00006518 LTC
2022-01-05 32.232 LTC 14.592 LTC 0,00006686 LTC 0,00006902 LTC
2022-01-04 32.088 LTC 15.243 LTC 0,00006630 LTC 0,00006686 LTC
2022-01-03 35.778 LTC 23.037 LTC 0,00007378 LTC 0,00006630 LTC
2022-01-02 30.501 LTC 15.084 LTC 0,00006299 LTC 0,00007378 LTC
2022-01-01 30.562 LTC 12.777 LTC 0,00006309 LTC 0,00006299 LTC
2021-12-31 31.648 LTC 15.343 LTC 0,00006533 LTC 0,00006309 LTC
2021-12-30 31.279 LTC 14.913 LTC 0,00006449 LTC 0,00006533 LTC
2021-12-29 32.794 LTC 16.258 LTC 0,00006772 LTC 0,00006449 LTC
2021-12-28 32.564 LTC 15.414 LTC 0,00006722 LTC 0,00006772 LTC
2021-12-27 31.664 LTC 16.019 LTC 0,00006536 LTC 0,00006722 LTC
2021-12-26 31.021 LTC 15.279 LTC 0,00006400 LTC 0,00006536 LTC
2021-12-25 31.156 LTC 15.666 LTC 0,00006437 LTC 0,00006400 LTC
2021-12-24 31.018 LTC 15.772 LTC 0,00006402 LTC 0,00006437 LTC
2021-12-23 31.347 LTC 13.529 LTC 0,00006459 LTC 0,00006402 LTC
2021-12-22 30.457 LTC 14.845 LTC 0,00006297 LTC 0,00006459 LTC
2021-12-21 31.704 LTC 17.399 LTC 0,00006601 LTC 0,00006297 LTC
2021-12-20 28.312 LTC 12.545 LTC 0,00005869 LTC 0,00006601 LTC
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android