Tiền ảo: 5953
Sàn giao dịch: 390
Giá trị vốn hóa thị trường: 204.137.881.705 $ -7,5%
Lưu lượng 24 giờ: 48.294.742.177 $
Ưu thế:
BTC 65,7%
ETH 8,50%
XRP 5,75%
revain  (R)
Revain (R)
$0,04196749 -14%
0,00026163 ETH -8,2%
365 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$20.314.428
KL giao dịch trong 24 giờ
$474.574
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,04141681 / $0,04907123
Circulating Supply
484.450.000 / 1.000.000.000
R
USD

Sàn giao dịch Revain

* Theo mặc định, các cặp được hiển thi theo "Điểm tin cậy". Đọc phương pháp luận hoặc cung cấp cho chúng tôi phản hồi của bạn.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
0 $
0,03942 USDT
0.35% 0 $ 135 $
8.485 $
215087,303 R
1,79% Gần đây
2
0 $
0,00000532 BTC
2.93% 0 $ 119 $
16.331 $
412129,060 R
3,44% Gần đây
3
0 $
0,0433938 USDT
11.02% 0 $ 0 $
82.448 $
1898943,139 R
17,38% Gần đây
4
0 $
0,000005471 BTC
1.99% 484 $ 0 $
14.423 $
353374,700 R
3,03% Gần đây
5
0 $
0,04210118 USDT
1.81% 15 $ 0 $
17.574 $
417487,998 R
3,71% Gần đây
6
0 $
0,04 USDT
2.44% 0 $ 177 $
18.079 $
450924,681 R
3,80% Gần đây
7
0 $
50,8 KRW
3.48% 41 $ 10 $
16.083 $
370365,495 R
3,39% Gần đây
8
0 $
0,00000545 BTC
7.37% 0 $ 0 $
3.025 $
74439,084 R
0,64% Gần đây
9
0 $
0,00000601 BTC
8.87% 0 $ 0 $
191 $
4276,827 R
0,04% Gần đây
10
0 $
0,00000578 BTC
4.07% 0 $ 9 $
81.949 $
1909879,602 R
17,33% Gần đây
11
0 $
0,0417 USDT
13.95% 0 $ 0 $
63.227 $
1512425,572 R
13,33% Gần đây
12
0 $
0,0412 USDT
11.52% 0 $ 0 $
41.170 $
998476,499 R
8,68% Gần đây
13
0 $
0,0422299 USDT
8.13% 0 $ 0 $
34.857 $
824986,630 R
7,35% Gần đây
14
0 $
0,0000054 BTC
14.21% 0 $ 0 $
32.344 $
804123,280 R
6,82% Gần đây
15
0 $
0,04067 USDT
6.14% 0 $ 0 $
22.705 $
557847,002 R
4,78% Gần đây
16
0 $
0,0000055 BTC
8.62% 0 $ 0 $
19.488 $
474969,572 R
4,10% Gần đây
17
0 $
0,00026874 ETH
21.08% 45 $ 0 $
16 $
369,700 R
0,00% khoảng 1 giờ trước
18
0 $
0,041 USDT
2.44% 103 $ 0 $
0 $
0,000 R
0,00% Gần đây -
19
0 $
0,0000055 BTC
7.02% 0 $ 0 $
0 $
0,000 R
0,00% khoảng 2 giờ trước -
20
0 $
0,00000651 BTC
- - -
8.809 $
182148,210 R
1,86% Gần đây -
21
0 $
0,00000539 BTC
- - -
1.440 $
35833,000 R
0,30% Gần đây -
22
0 $
0,0412 USDT
- - -
152 $
3678,440 R
0,03% Gần đây -
23
0 $
0,00000225 BTC
- - -
0 $
6,700 R
0,00% Gần đây -
24
0 $
0,00027992 ETH
13.49% 0 $ 0 $
0 $
2,645 R
khoảng 11 giờ trước
25
0 $
0,0429 USDT
16.25% 0 $ 0 $
2.134 $
49702,093 R
khoảng 10 giờ trước
26
0 $
2,91566255 RUR
13.31% 0 $ 0 $
1 $
13,380 R
khoảng 6 giờ trước
27
0 $
0,0000056 BTC
27.77% 0 $ 0 $
4 $
105,019 R
khoảng 7 giờ trước
28
0 $
0,050005 USD
43.44% 0 $ 0 $
1 $
28,998 R
khoảng 11 giờ trước
29
0 $
0,0409 USDT
6.36% 34 $ 0 $
39 $
943,172 R
khoảng 7 giờ trước -
30
0 $
17,1986716 DOGE
13.07% 0 $ 0 $
0 $
0,000 R
3 ngày trước -
31
0 $
0,00005 ETH
90.05% 0 $ 0 $
8 $
1001,000 R
khoảng 6 giờ trước -
32
0 $
0,00481856 USD
99.53% 0 $ 0 $
10 $
2000,000 R
khoảng 6 giờ trước -
33
0 $
0,0538 USDT
- - -
1.246 $
23138,260 R
khoảng 6 giờ trước -
34
0 $
0,0001251 ETH
- - -
0 $
0,000 R
3 ngày trước -
Show More
Anomaly BTC/USD Stale