Chúng tôi đã đăng tải CoinGecko Q3 2020 Crypto Report! Yield Farming, NFT và còn nhiều điều thú vị khác 🔥 hiện đã lên sóng🔥
rewardiqa  (REW)
Rewardiqa (REW)
$0,02988912 7.1%
0,00000219 BTC 2.7%
0,00007542 ETH 6.2%
25 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$16,05
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,02776119 / $0,02976757
Cung lưu thông
? / 21.000.000.000
REW
USD

Rewardiqa EOS (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-10-28 0,0000000000 EOS 14,434781 EOS 0,01102024 EOS N/A
2020-10-27 0,0000000000 EOS 16,298416 EOS 0,01018988 EOS 0,01102024 EOS
2020-10-26 0,0000000000 EOS 13,160423 EOS 0,00963126 EOS 0,01018988 EOS
2020-10-25 0,0000000000 EOS 40,439020 EOS 0,00997157 EOS 0,00963126 EOS
2020-10-24 0,0000000000 EOS 14,874132 EOS 0,00371622 EOS 0,00997157 EOS
2020-10-23 0,0000000000 EOS 8,724750 EOS 0,00335784 EOS 0,00371622 EOS
2020-10-22 0,0000000000 EOS 32,324724 EOS 0,00349940 EOS 0,00335784 EOS
2020-10-21 0,0000000000 EOS 12,218816 EOS 0,01279688 EOS 0,00349940 EOS
2020-10-20 0,0000000000 EOS 5,362327 EOS 0,01218971 EOS 0,01279688 EOS
2020-10-19 0,0000000000 EOS 13,185670 EOS 0,01212482 EOS 0,01218971 EOS
2020-10-18 0,0000000000 EOS 13,759497 EOS 0,01238644 EOS 0,01212482 EOS
2020-10-17 0,0000000000 EOS 339,516 EOS 0,03280270 EOS 0,01238644 EOS
2020-10-16 0,0000000000 EOS 339,516 EOS 0,03280270 EOS 0,03280270 EOS
2020-10-15 0,0000000000 EOS 0,02376283 EOS 0,00877667 EOS 0,03280270 EOS
2020-10-14 0,0000000000 EOS 229,366 EOS 0,04993785 EOS 0,00877667 EOS
2020-10-13 0,0000000000 EOS 11,459557 EOS 0,01046203 EOS 0,04993785 EOS
2020-10-12 0,0000000000 EOS 409,627 EOS 0,05175086 EOS 0,01046203 EOS
2020-10-11 0,0000000000 EOS 1,359748 EOS 0,04665508 EOS 0,05175086 EOS
2020-10-10 0,0000000000 EOS 0,54402222 EOS 0,05687099 EOS 0,04665508 EOS
2020-10-09 0,0000000000 EOS 395,259 EOS 0,06198883 EOS 0,05687099 EOS
2020-10-08 0,0000000000 EOS 130,910 EOS 0,05522310 EOS 0,06198883 EOS
2020-10-07 0,0000000000 EOS 322,439 EOS 0,07678281 EOS 0,05522310 EOS
2020-10-06 0,0000000000 EOS 25,518364 EOS 0,08681239 EOS 0,07678281 EOS
2020-10-05 0,0000000000 EOS 5,811733 EOS 0,02800839 EOS 0,08681239 EOS
2020-10-04 0,0000000000 EOS 536,298 EOS 0,08832764 EOS 0,02800839 EOS
2020-10-03 0,0000000000 EOS 0,74546231 EOS 0,02786900 EOS 0,08832764 EOS
2020-10-02 0,0000000000 EOS 0,79173030 EOS 0,02801841 EOS 0,02786900 EOS
2020-10-01 0,0000000000 EOS 0,92266447 EOS 0,02786058 EOS 0,02801841 EOS
2020-09-30 0,0000000000 EOS 4,549287 EOS 0,05931111 EOS 0,02786058 EOS
2020-09-29 0,0000000000 EOS 286,190 EOS 0,03074775 EOS 0,05931111 EOS
2020-09-28 0,0000000000 EOS 88,247 EOS 0,17652729 EOS 0,03074775 EOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android