👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
ripaex  (XPX)
RipaEx (XPX)
$0,00006366 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-01-28 04:45:13 UTC (khoảng 17 giờ trước)
22 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 115.000.000
XPX
USD

RipaEx (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-01-25 0,00080747 ₺ N/A
2020-01-20 0,00076329 ₺ 0,00080747 ₺
2020-01-19 0,00121022 ₺ 0,00076329 ₺
2020-01-18 0,00031083 ₺ 0,00121022 ₺
2020-01-16 0,00030092 ₺ 0,00031083 ₺
2020-01-15 0,00030092 ₺ 0,00030092 ₺
2020-01-04 0,00037504 ₺ 0,00030092 ₺
2020-01-03 0,00038135 ₺ 0,00037504 ₺
2020-01-02 0,00038688 ₺ 0,00038135 ₺
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android