Tiền ảo: 4391
Sàn giao dịch: 315
Giá trị vốn hóa thị trường: 177.407.130.207 $ 0,40%
Lưu lượng 24 giờ: 39.702.626.477 $
Ưu thế:
BTC 54,3%
ETH 9,79%
XRP 7,20%
xrp  (XRP)
XRP (XRP)
$0,303395 0,93%
0,00005566 BTC 1,1%
Giá trị vốn hóa thị trường
$12.757.831.577
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.277.213.289
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,295324 / $0,304938
Nguồn cung khả dụng
42.004.966.728 / 100.000.000.000
XRP
USD

Sàn giao dịch XRP

# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối
1
ZBG ZBG
0 $
0,3021 USDT
0.1%
152.904.183 $
504353155,538 XRP
11,96% Gần đây
2
0 $
0,00005485 BTC
0.36%
89.546.741 $
299247163,858 XRP
7,00% Gần đây
3
ZB ZB
0 $
0,00005565 BTC
0.07%
47.304.348 $
156044962,000 XRP
3,71% Gần đây
4
0 $
0,303 USDT
0.62%
38.972.120 $
128102013,660 XRP
3,05% Gần đây
5
0 $
0,3022 USDT
0.03%
38.218.356 $
125942789,806 XRP
2,99% Gần đây
6
0 $
0,3019 USDT
-
37.165.669 $
122726788,724 XRP
2,91% Gần đây
7
0 $
0,3021 USDT
0.03%
36.897.261 $
121668458,230 XRP
2,89% Gần đây
8
ZB ZB
0 $
0,3017 USDT
0.03%
33.786.933 $
111559888,000 XRP
2,64% Gần đây
9
0 $
0,00005563 BTC
0.02%
29.481.541 $
97135096,000 XRP
2,31% Gần đây
10
0 $
0,0000559 BTC
6.9%
29.290.428 $
96136475,700 XRP
2,29% Gần đây
11
0 $
0,3023 USDT
0.1%
27.724.206 $
91337166,959 XRP
2,17% Gần đây
12
0 $
356 KRW
-
26.875.629 $
87620840,520 XRP
2,10% Gần đây
13
0 $
0,001852 ETH
0.05%
26.674.506 $
87880099,000 XRP
2,09% Gần đây
14
0 $
0,00005568 BTC
0.1%
26.639.273 $
87776031,400 XRP
2,09% Gần đây
15
0 $
0,00005568 BTC
-
25.718.288 $
84685563,000 XRP
2,01% Gần đây
16
0 $
0,30224 USDT
-
24.769.622 $
81664543,150 XRP
1,94% Gần đây
17
ZB ZB
0 $
2,1036 QC
0.0%
21.611.278 $
71310841,000 XRP
1,69% Gần đây
18
0 $
0,30233 USDT
0.06%
21.532.684 $
70927179,420 XRP
1,68% Gần đây
19
0 $
0,00005572 BTC
0.05%
20.665.184 $
68000505,151 XRP
1,62% Gần đây
20
0 $
0,3024 USDT
0.03%
20.584.164 $
67787124,249 XRP
1,61% Gần đây
21
0 $
0,3111 USDT
6.1%
19.936.956 $
63858116,620 XRP
1,56% Gần đây
22
0 $
1,842839 TRY
1.98%
19.581.645 $
63195904,262 XRP
1,54% khoảng 1 giờ trước
23
0 $
0,30221 USDT
0.83%
16.771.674 $
55301089,400 XRP
1,31% Gần đây
24
0 $
0,30233 USDT
-
16.756.980 $
55230516,200 XRP
1,31% Gần đây
25
0 $
0,00005566 BTC
0.04%
15.442.119 $
50868353,082 XRP
1,21% Gần đây
26
0 $
0,00005563 BTC
0.09%
15.232.989 $
50189744,535 XRP
1,19% Gần đây
27
0 $
0,00005565 BTC
0.47%
14.887.054 $
49046740,000 XRP
1,16% Gần đây
28
0 $
0,000055709 BTC
7.62%
14.501.874 $
47713105,593 XRP
1,13% Gần đây
29
0 $
0,30219 USDT
0.18%
14.440.730 $
47618275,000 XRP
1,13% Gần đây
30
0 $
0,302276 USDT
0.26%
13.970.521 $
46026155,320 XRP
1,09% Gần đây
31
0 $
0,29999 USDT
-
13.069.869 $
43408327,413 XRP
1,02% Gần đây
32
0 $
34,011 JPY
0.0%
12.293.595 $
40326035,192 XRP
0,96% Gần đây
33
EXX EXX
0 $
0,3024 USDT
15.83%
12.205.552 $
40194940,490 XRP
0,96% Gần đây
34
0 $
0,3019 USDT
0.1%
11.423.017 $
37703686,252 XRP
0,89% Gần đây
35
0 $
0,30215 USDT
-
11.160.656 $
36796094,660 XRP
0,87% Gần đây
36
0 $
0,00005562 BTC
-
10.799.375 $
35587927,273 XRP
0,84% Gần đây
37
0 $
0,3035 USD
0.27%
10.567.088 $
34817423,367 XRP
0,83% Gần đây
38
0 $
0,00005536 BTC
3.95%
10.470.351 $
34665718,000 XRP
0,82% Gần đây
39
0 $
0,00005568 BTC
55.64%
10.214.905 $
33637141,300 XRP
0,80% Gần đây
40
0 $
0,0018515 ETH
0.24%
10.208.705 $
33653557,467 XRP
0,80% Gần đây
41
164 $
540,07 XRP
-
10.104.896 $
61698,352 ETH
0,79% Gần đây
42
0 $
0,00005569 BTC
0.14%
10.008.173 $
32950465,472 XRP
0,78% Gần đây
43
0 $
0,00185056 ETH
-
9.286.240 $
30617649,062 XRP
0,73% Gần đây
44
0 $
2,032 FCNY
7.87%
9.201.328 $
30655641,270 XRP
0,72% Gần đây
45
0 $
366 KRW
0.27%
8.073.939 $
25603726,733 XRP
0,63% Gần đây
46
279 $
918,48 XRP
0.15%
6.194.609 $
22190,543 BCH
0,48% Gần đây
47
0 $
0,081495 XRP
-
5.854.207 $
236880248,000 TRX
0,46% Gần đây
48
0 $
0,000055 BTC
5.76%
5.288.101 $
17640207,510 XRP
0,41% Gần đây
49
0 $
34,02 JPY
0.23%
5.281.093 $
17322203,969 XRP
0,41% Gần đây
50
0 $
356 KRW
-
5.203.771 $
16961322,604 XRP
0,41% Gần đây
51
23 $
74,653 XRP
-
5.155.342 $
227720,440 BNB
0,40% Gần đây
52
74 $
243,55 XRP
-
5.154.030 $
69783,153 LTC
0,40% Gần đây
53
0 $
0,30599 USD
0.0%
5.113.906 $
16712658,714 XRP
0,40% Gần đây
54
0 $
0,3035 USD
0.07%
4.918.360 $
16205470,000 XRP
0,38% Gần đây
55
0 $
0,0000557 BTC
0.05%
4.653.249 $
15317399,733 XRP
0,36% Gần đây
56
0 $
0,34551 XRP
-
4.225.166 $
40325052,640 XLM
0,33% Gần đây
57
0 $
0,00186728 ETH
2.25%
4.123.116 $
13472596,000 XRP
0,32% Gần đây
58
0 $
0,3021 USDT
0.03%
4.070.258 $
13425711,000 XRP
0,32% Gần đây
59
0 $
0,3037 USDT
0.89%
3.849.937 $
12624222,420 XRP
0,30% Gần đây
60
0 $
0,30234 USDT
0.69%
3.752.974 $
12369324,750 XRP
0,29% Gần đây
61
0 $
0,306992 USD
0.5%
3.571.292 $
11633176,583 XRP
0,28% Gần đây
62
0 $
0,3021 USDT
-
3.180.632 $
10485502,066 XRP
0,25% Gần đây
63
0 $
0,00005567 BTC
0.27%
3.008.245 $
9907373,614 XRP
0,24% Gần đây
64
0 $
0,08086 XRP
0.24%
3.006.435 $
122091421,000 TRX
0,24% Gần đây
65
0 $
0,00005564 BTC
-
2.839.813 $
9354951,079 XRP
0,22% Gần đây
66
0 $
0,30411 USD
0.11%
2.753.424 $
9054038,382 XRP
0,22% Gần đây
67
0 $
0,3024 USDT
3.28%
2.622.453 $
8636180,240 XRP
0,21% Gần đây
68
0 $
0,302306 USDT
-
2.399.034 $
7902880,730 XRP
0,19% Gần đây
69
0 $
0,30175 USDT
0.23%
2.356.066 $
7778122,700 XRP
0,18% Gần đây
70
0 $
0,3024 USDT
0.17%
2.290.652 $
7548198,895 XRP
0,18% Gần đây
71
0 $
0,0134 BNB
0.15%
2.273.518 $
7486075,352 XRP
0,18% Gần đây
72
0 $
0,00005564 BTC
-
2.186.660 $
7205733,644 XRP
0,17% Gần đây
73
0 $
0,00005568 BTC
0.02%
2.180.634 $
7185159,424 XRP
0,17% Gần đây
74
0 $
0,27343 EUR
0.07%
2.119.490 $
6959551,546 XRP
0,17% Gần đây
75
0 $
0,00005563 BTC
0.02%
2.034.982 $
6711264,976 XRP
0,16% Gần đây
76
74 $
242,99 XRP
0.16%
2.018.693 $
27334,146 LTC
0,16% Gần đây
77
0 $
0,30362 PAX
0.04%
1.939.125 $
6384950,015 XRP
0,15% Gần đây
78
0 $
0,00005568 BTC
0.02%
1.919.223 $
6319647,000 XRP
0,15% Gần đây
79
2 $
5,463 XRP
0.37%
1.814.888 $
1090901,710 OMG
0,14% Gần đây
80
0 $
0,00005565 BTC
-
1.804.294 $
5947036,000 XRP
0,14% Gần đây
81
0 $
0,001851 ETH
0.16%
1.775.985 $
5856215,334 XRP
0,14% Gần đây
82
0 $
0,000055692 BTC
-
1.686.152 $
5551214,000 XRP
0,13% Gần đây
83
0 $
0,00005568 BTC
1.83%
1.603.964 $
5281768,180 XRP
0,13% Gần đây
84
0 $
0,240514 XRP
-
1.563.559 $
21437086,100 ADA
0,12% Gần đây
85
0 $
0,00185287 ETH
0.02%
1.442.353 $
4751089,000 XRP
0,11% Gần đây
86
0 $
356,1 KRW
0.17%
1.439.918 $
4691993,135 XRP
0,11% Gần đây
87
5 $
15,558 XRP
0.15%
1.421.469 $
300020,430 EOS
0,11% Gần đây
88
0 $
0,00005558 BTC
3.27%
1.366.777 $
4512688,202 XRP
0,11% khoảng 3 giờ trước
89
0 $
1,608096 XRP
0.26%
1.262.930 $
2583992,000 LINK
0,10% Gần đây
90
0 $
0,00185262 ETH
0.22%
1.244.955 $
4097482,555 XRP
0,10% Gần đây
91
0 $
0,0018521 ETH
0.11%
1.083.986 $
3572262,218 XRP
0,08% Gần đây
92
0 $
0,00186191 ETH
0.66%
1.064.721 $
3494549,486 XRP
0,08% Gần đây
93
0 $
0,2733 EUR
0.21%
1.063.205 $
3492797,177 XRP
0,08% Gần đây
94
6 $
18,413 XRP
0.17%
1.057.810 $
188647,180 ETC
0,08% Gần đây
95
0 $
0,00184994 ETH
1.08%
1.048.934 $
3460647,000 XRP
0,08% Gần đây
96
0 $
0,30531929 USDT
38.34%
1.047.011 $
3416108,378 XRP
0,08% Gần đây
97
0 $
0,30217431 USDT
0.27%
1.038.960 $
3426156,811 XRP
0,08% Gần đây
98
0 $
356,5 KRW
0.28%
1.019.229 $
3315140,008 XRP
0,08% Gần đây
99
0 $
1,83 TRY
0.55%
888.136 $
2884403,550 XRP
0,07% Gần đây
100
0 $
0,00005512 BTC
1.9%
854.544 $
2841584,000 XRP
0,07% Gần đây
Show More
Anomaly BTC/USD Stale
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối
1
XRP/XBT (Quarterly)
0 $
0,00005666 XBT
0.02%
17.256.686 $
55823350,000 XRP
1,35% Gần đây
2
XRP/USD (Perpetual)
0 $
0,3039 USD
0.03%
400.095 $
1316535,000 XRP
0,03% Gần đây
Show More
Anomaly BTC/USD Stale