Tiền ảo: 5937
Sàn giao dịch: 386
Giá trị vốn hóa thị trường: 222.729.744.411 $ 3,288%
Lưu lượng 24 giờ: 48.431.518.144 $
Ưu thế:
BTC 66,4%
ETH 8,46%
XRP 5,62%
robotina  (ROX)
Robotina (ROX)
$0,05331481 9,675%
0,00030523 ETH 7,158%
63 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$14.774.109
KL giao dịch trong 24 giờ
$80.428
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,04861176 / $0,05520658
Circulating Supply
277.110.780 / 331.614.076
ROX
USD

Robotina (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-10-21 37,67 CLP$ N/A
2019-10-20 35,55 CLP$ 37,67 CLP$
2019-10-19 38,21 CLP$ 35,55 CLP$
2019-10-18 35,72 CLP$ 38,21 CLP$
2019-10-17 36,12 CLP$ 35,72 CLP$
2019-10-16 40,54 CLP$ 36,12 CLP$
2019-10-15 28,83 CLP$ 40,54 CLP$
2019-10-14 32,31 CLP$ 28,83 CLP$
2019-10-13 39,40 CLP$ 32,31 CLP$
2019-10-12 39,12 CLP$ 39,40 CLP$
2019-10-11 40,71 CLP$ 39,12 CLP$
2019-10-10 41,38 CLP$ 40,71 CLP$
2019-10-09 38,67 CLP$ 41,38 CLP$
2019-10-08 38,11 CLP$ 38,67 CLP$
2019-10-07 37,29 CLP$ 38,11 CLP$
2019-10-06 38,47 CLP$ 37,29 CLP$
2019-10-05 36,29 CLP$ 38,47 CLP$
2019-10-04 36,44 CLP$ 36,29 CLP$
2019-10-03 37,65 CLP$ 36,44 CLP$
2019-10-02 37,65 CLP$ 37,65 CLP$
2019-10-01 36,69 CLP$ 37,65 CLP$
2019-09-30 36,50 CLP$ 36,69 CLP$
2019-09-29 37,37 CLP$ 36,50 CLP$
2019-09-28 37,87 CLP$ 37,37 CLP$
2019-09-27 35,51 CLP$ 37,87 CLP$
2019-09-26 31,58 CLP$ 35,51 CLP$
2019-09-25 33,54 CLP$ 31,58 CLP$
2019-09-24 34,40 CLP$ 33,54 CLP$
2019-09-23 30,25 CLP$ 34,40 CLP$
2019-09-22 39,27 CLP$ 30,25 CLP$
2019-09-21 38,54 CLP$ 39,27 CLP$