Tiền ảo: 5883
Sàn giao dịch: 388
Giá trị vốn hóa thị trường: 217.313.276.657 $ -1,7%
Lưu lượng 24 giờ: 51.639.151.462 $
Ưu thế:
BTC 66,1%
ETH 8,67%
XRP 5,63%
robotina  (ROX)
Robotina (ROX)
$0,05038905 -11%
0,00028936 ETH -8,4%
62 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$14.890.526
KL giao dịch trong 24 giờ
$104.770
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,05031228 / $0,05795272
Circulating Supply
295.511.133 / 331.614.076
ROX
USD

Robotina (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-10-16 1,73 NT$ N/A
2019-10-15 1,24 NT$ 1,73 NT$
2019-10-14 1,39 NT$ 1,24 NT$
2019-10-13 1,70 NT$ 1,39 NT$
2019-10-12 1,69 NT$ 1,70 NT$
2019-10-11 1,73 NT$ 1,69 NT$
2019-10-10 1,76 NT$ 1,73 NT$
2019-10-09 1,64 NT$ 1,76 NT$
2019-10-08 1,64 NT$ 1,64 NT$
2019-10-07 1,61 NT$ 1,64 NT$
2019-10-06 1,66 NT$ 1,61 NT$
2019-10-05 1,57 NT$ 1,66 NT$
2019-10-04 1,57 NT$ 1,57 NT$
2019-10-03 1,61 NT$ 1,57 NT$
2019-10-02 1,61 NT$ 1,61 NT$
2019-10-01 1,56 NT$ 1,61 NT$
2019-09-30 1,56 NT$ 1,56 NT$
2019-09-29 1,60 NT$ 1,56 NT$
2019-09-28 1,62 NT$ 1,60 NT$
2019-09-27 1,51 NT$ 1,62 NT$
2019-09-26 1,35 NT$ 1,51 NT$
2019-09-25 1,44 NT$ 1,35 NT$
2019-09-24 1,48 NT$ 1,44 NT$
2019-09-23 1,31 NT$ 1,48 NT$
2019-09-22 1,70 NT$ 1,31 NT$
2019-09-21 1,66 NT$ 1,70 NT$
2019-09-20 1,69 NT$ 1,66 NT$
2019-09-19 1,67 NT$ 1,69 NT$
2019-09-18 1,69 NT$ 1,67 NT$
2019-09-17 1,48 NT$ 1,69 NT$
2019-09-16 1,56 NT$ 1,48 NT$