Tiền ảo: 5910
Sàn giao dịch: 386
Giá trị vốn hóa thị trường: 220.528.241.810 $ 1,4%
Lưu lượng 24 giờ: 48.787.756.851 $
Ưu thế:
BTC 65,8%
ETH 8,64%
XRP 5,79%
robotina  (ROX)
Robotina (ROX)
$0,05167664 5,3%
0,00029316 ETH 3,3%
63 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$14.320.155
KL giao dịch trong 24 giờ
$64.956
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,04434123 / $0,05583571
Circulating Supply
277.110.780 / 331.614.076
ROX
USD

Robotina (Tiện ích)

Widgets