👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
ronpaulcoin  (RPC)
RonPaulCoin (RPC)
$0,00217320 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-01-23 14:44:30 UTC (3 ngày trước)
40 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$2.475,02
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
1.138.885 / 2.100.000
RPC
USD

RonPaulCoin (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-01-24 0,00217320 $ N/A
2020-01-22 0,01186086 $ 0,00217320 $
2020-01-20 0,01299096 $ 0,01186086 $
2020-01-17 0,00138933 $ 0,01299096 $
2020-01-14 0,00756468 $ 0,00138933 $
2020-01-13 0,01020119 $ 0,00756468 $
2020-01-12 0,01020119 $ 0,01020119 $
2020-01-11 0,00830853 $ 0,01020119 $
2020-01-10 0,01290557 $ 0,00830853 $
2020-01-09 0,00863080 $ 0,01290557 $
2020-01-07 0,00121112 $ 0,00863080 $
2020-01-03 0,00678155 $ 0,00121112 $
2020-01-02 0,00678155 $ 0,00678155 $
2020-01-01 0,00684885 $ 0,00678155 $
2019-12-29 0,01023794 $ 0,00684885 $
2019-12-28 0,01023794 $ 0,01023794 $
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android