Subscribe To Our Daily Newsletter
Keep Up To Date With The Latest Crypto News
rotharium  (RTH)
Rotharium (RTH)
$0,556630 1.9%
0,00252690 ETH -3.1%
34 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$143.885
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,543411 / $0,569300
Cung lưu thông
? / 5.207.470
RTH
USD

Rotharium BDT (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-05-28 47,41 ৳ N/A
2020-05-27 43,81 ৳ 47,41 ৳
2020-05-26 44,54 ৳ 43,81 ৳
2020-05-25 45,57 ৳ 44,54 ৳
2020-05-24 46,73 ৳ 45,57 ৳
2020-05-23 46,38 ৳ 46,73 ৳
2020-05-22 45,54 ৳ 46,38 ৳
2020-05-21 48,28 ৳ 45,54 ৳
2020-05-20 48,97 ৳ 48,28 ৳
2020-05-19 49,51 ৳ 48,97 ৳
2020-05-18 48,26 ৳ 49,51 ৳
2020-05-17 48,84 ৳ 48,26 ৳
2020-05-16 48,64 ৳ 48,84 ৳
2020-05-15 49,33 ৳ 48,64 ৳
2020-05-14 48,60 ৳ 49,33 ৳
2020-05-13 45,12 ৳ 48,60 ৳
2020-05-12 44,23 ৳ 45,12 ৳
2020-05-11 46,34 ৳ 44,23 ৳
2020-05-10 50,42 ৳ 46,34 ৳
2020-05-09 50,98 ৳ 50,42 ৳
2020-05-08 59,46 ৳ 50,98 ৳
2020-05-07 56,96 ৳ 59,46 ৳
2020-05-06 55,91 ৳ 56,96 ৳
2020-05-05 54,48 ৳ 55,91 ৳
2020-05-04 47,54 ৳ 54,48 ৳
2020-05-03 57,81 ৳ 47,54 ৳
2020-05-02 55,80 ৳ 57,81 ৳
2020-05-01 53,70 ৳ 55,80 ৳
2020-04-30 60,29 ৳ 53,70 ৳
2020-04-29 51,82 ৳ 60,29 ৳
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android