Subscribe To Our Daily Newsletter
Keep Up To Date With The Latest Crypto News
rotharium  (RTH)
Rotharium (RTH)
$0,537866 -1.5%
0,00257674 ETH -2.8%
34 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$64.369
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,526511 / $0,546476
Cung lưu thông
? / 5.207.470
RTH
USD

Rotharium INR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-05-27 38,84 ₹ N/A
2020-05-26 39,68 ₹ 38,84 ₹
2020-05-25 40,73 ₹ 39,68 ₹
2020-05-24 41,76 ₹ 40,73 ₹
2020-05-23 41,45 ₹ 41,76 ₹
2020-05-22 40,55 ₹ 41,45 ₹
2020-05-21 42,94 ₹ 40,55 ₹
2020-05-20 43,63 ₹ 42,94 ₹
2020-05-19 44,07 ₹ 43,63 ₹
2020-05-18 43,09 ₹ 44,07 ₹
2020-05-17 43,64 ₹ 43,09 ₹
2020-05-16 43,46 ₹ 43,64 ₹
2020-05-15 43,81 ₹ 43,46 ₹
2020-05-14 43,15 ₹ 43,81 ₹
2020-05-13 39,81 ₹ 43,15 ₹
2020-05-12 39,54 ₹ 39,81 ₹
2020-05-11 41,18 ₹ 39,54 ₹
2020-05-10 44,79 ₹ 41,18 ₹
2020-05-09 45,27 ₹ 44,79 ₹
2020-05-08 53,04 ₹ 45,27 ₹
2020-05-07 51,12 ₹ 53,04 ₹
2020-05-06 50,00 ₹ 51,12 ₹
2020-05-05 48,52 ₹ 50,00 ₹
2020-05-04 42,55 ₹ 48,52 ₹
2020-05-03 51,61 ₹ 42,55 ₹
2020-05-02 49,83 ₹ 51,61 ₹
2020-05-01 47,67 ₹ 49,83 ₹
2020-04-30 53,45 ₹ 47,67 ₹
2020-04-29 46,40 ₹ 53,45 ₹
2020-04-28 43,46 ₹ 46,40 ₹
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android