Tiền ảo: 5876
Sàn giao dịch: 390
Giá trị vốn hóa thị trường: 224.515.469.311 $ -0,71%
Lưu lượng 24 giờ: 47.799.292.041 $
Ưu thế:
BTC 66,3%
ETH 8,79%
XRP 5,55%
saiex token  (SAIEX)
SAIEX Token (SAIEX)
3 người thích điều này

Sàn giao dịch SAIEX Token

* Theo mặc định, các cặp được hiển thi theo "Điểm tin cậy". Đọc phương pháp luận hoặc cung cấp cho chúng tôi phản hồi của bạn.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
N/A