Chúng tôi đã đăng tải CoinGecko Q3 2020 Crypto Report! Yield Farming, NFT và còn nhiều điều thú vị khác 🔥 hiện đã lên sóng🔥
sbtc  (SBTC)
sBTC (SBTC)
$13.043,46 1.4%
1,00054801 BTC -0.8%
31,28100437 ETH -4.2%
188 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$28.655.997
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.690.933
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$12.609,76 / $13.219,41
Cung lưu thông
2.199 / 2.199
SBTC
USD

sBTC CAD (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-10-22 39.372.216 CA$ 7.744.986 CA$ 16.811,51 CA$ N/A
2020-10-21 38.824.869 CA$ 2.228.521 CA$ 15.756,21 CA$ 16.811,51 CA$
2020-10-20 37.762.882 CA$ 18.740,67 CA$ 15.455,08 CA$ 15.756,21 CA$
2020-10-19 37.508.288 CA$ 17.746,96 CA$ 15.388,17 CA$ 15.455,08 CA$
2020-10-18 36.880.895 CA$ 23.021 CA$ 15.118,65 CA$ 15.388,17 CA$
2020-10-17 36.476.245 CA$ 21.074 CA$ 14.876,53 CA$ 15.118,65 CA$
2020-10-16 37.069.532 CA$ 46.738 CA$ 15.162,77 CA$ 14.876,53 CA$
2020-10-15 36.808.865 CA$ 48.782 CA$ 15.113,39 CA$ 15.162,77 CA$
2020-10-14 36.845.007 CA$ 1.019.503 CA$ 15.069,42 CA$ 15.113,39 CA$
2020-10-13 37.998.294 CA$ 91.916 CA$ 15.168,47 CA$ 15.069,42 CA$
2020-10-12 37.026.286 CA$ 33.645 CA$ 14.782,30 CA$ 15.168,47 CA$
2020-10-11 37.068.198 CA$ 940.775 CA$ 14.491,38 CA$ 14.782,30 CA$
2020-10-10 35.414.965 CA$ 138.946 CA$ 14.496,57 CA$ 14.491,38 CA$
2020-10-09 35.025.754 CA$ 613.913 CA$ 14.363,50 CA$ 14.496,57 CA$
2020-10-08 33.755.871 CA$ 366.644 CA$ 14.112,87 CA$ 14.363,50 CA$
2020-10-07 33.962.517 CA$ 60.864 CA$ 14.432,88 CA$ 14.112,87 CA$
2020-10-06 34.904.602 CA$ 1.071.715 CA$ 14.693,88 CA$ 14.432,88 CA$
2020-10-05 33.037.329 CA$ 895,48 CA$ 14.356,03 CA$ 14.693,88 CA$
2020-10-04 32.916.063 CA$ 125.334 CA$ 14.368,10 CA$ 14.356,03 CA$
2020-10-03 33.470.824 CA$ 79.233 CA$ 15.563,90 CA$ 14.368,10 CA$
2020-10-02 32.409.460 CA$ 619.033 CA$ 14.068,62 CA$ 15.563,90 CA$
2020-10-01 33.805.842 CA$ 71.415 CA$ 14.460,80 CA$ 14.068,62 CA$
2020-09-30 34.291.571 CA$ 13.005,75 CA$ 14.603,89 CA$ 14.460,80 CA$
2020-09-29 33.522.145 CA$ 147.421 CA$ 14.291,81 CA$ 14.603,89 CA$
2020-09-28 34.242.135 CA$ 812.941 CA$ 14.658,14 CA$ 14.291,81 CA$
2020-09-27 33.433.897 CA$ 109.271 CA$ 14.644,76 CA$ 14.658,14 CA$
2020-09-26 33.013.866 CA$ 59.002 CA$ 14.452,64 CA$ 14.644,76 CA$
2020-09-25 33.155.848 CA$ 3.469.970 CA$ 14.498,05 CA$ 14.452,64 CA$
2020-09-24 32.780.606 CA$ 17.517.480 CA$ 14.129,94 CA$ 14.498,05 CA$
2020-09-23 50.192.571 CA$ 423.872 CA$ 14.135,48 CA$ 14.129,94 CA$
2020-09-22 49.922.282 CA$ 87.853 CA$ 14.108,54 CA$ 14.135,48 CA$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android