Tiền ảo: 4670
Sàn giao dịch: 329
Giá trị vốn hóa thị trường: 245.097.040.129 $ 2,9%
Lưu lượng 24 giờ: 56.956.913.475 $
Ưu thế:
BTC 56,7%
ETH 10,6%
XRP 6,49%
scribe  (SCRIBE)
Scribe (SCRIBE)
N/A ?
4 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Nguồn cung khả dụng
? / 32.700.000
SCRIBE
USD

Sàn giao dịch Scribe

* By default, pairs are displayed according to "Trust Score". Read the methodology or give us your feedback.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread +2% Depth -2% Depth Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
N/A