coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Rank #N/A
Giá Scrypta (LYRA)
Scrypta (LYRA)
$0,001093657771 1.2%
0,00000005 BTC 0.9%
157 người thích điều này
$0,001071348335
Phạm vi 24H
$0,001098005482
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ $36,56
Cung lưu thông ?
Tổng cung 50.000.000
Xem thêm thông tin
Ẩn thông tin

LYRA
USD
USD

Scrypta USD (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2022-06-28 0,000000000000000000 $ 36,57 $ 0,00109398 $ N/A
2022-06-27 0,000000000000000000 $ 55,36 $ 0,00108143 $ 0,00109398 $
2022-06-26 0,000000000000000000 $ 55,36 $ 0,00108143 $ 0,00108143 $
2022-06-25 0,000000000000000000 $ 0,775447 $ 0,00097515 $ 0,00108143 $
2022-06-24 0,000000000000000000 $ 0,775447 $ 0,00097515 $ 0,00097515 $
2022-06-18 0,000000000000000000 $ 0,056996 $ 0,00386926 $ 0,00097515 $
2022-06-17 0,000000000000000000 $ 0,056996 $ 0,00386926 $ 0,00386926 $
2022-06-16 0,000000000000000000 $ 2,14 $ 0,00127032 $ 0,00386926 $
2022-06-15 0,000000000000000000 $ 2,14 $ 0,00127032 $ 0,00127032 $
2022-06-05 0,000000000000000000 $ 26,11 $ 0,00445403 $ 0,00127032 $
2022-06-04 0,000000000000000000 $ 26,13 $ 0,00445777 $ 0,00445403 $
2022-06-03 0,000000000000000000 $ 0,093506 $ 0,00183345 $ 0,00445777 $
2022-06-02 0,000000000000000000 $ 0,093506 $ 0,00183345 $ 0,00183345 $
2022-05-30 0,000000000000000000 $ 0,806398 $ 0,02002812 $ 0,00183345 $
2022-05-29 0,000000000000000000 $ 0,806853 $ 0,02003942 $ 0,02002812 $
Bạn muốn hiển thị dữ liệu bằng loại tiền tệ khác? Hãy sử dụng API của chúng tôi

Bạn muốn tìm Alpha mới nhất?
Hãy truy cập các báo cáo độc quyền của chuyên viên phân tích của CoinGecko!
CoinGecko Premium

GeckoCon đã trở lại!
Hãy tham gia ngay hội nghị Web3 hàng đầu của chúng tôi!
GeckoCon 2022

Need Help?
Find the answers that you need in our Help Centre.
Help Centre