Rank #N/A
131 người thích điều này
scrypta  (LYRA)
Scrypta (LYRA)
$0,008709709012 -11.3%
0,00000014 BTC -12.5%
131 người thích điều này
$0,003675652513
24H Range
$0,009966999914
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ $22,07
Cung lưu thông ?
Tổng cung 50.000.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

Scrypta XAG (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-10-19 0,000000000000 XAG 6,75 XAG 0,00015845 XAG N/A
2021-10-15 0,000000000000 XAG 0,146837 XAG 0,00048889 XAG 0,00015845 XAG
2021-10-14 0,000000000000 XAG 37,78 XAG 0,00049511 XAG 0,00048889 XAG
2021-10-13 0,000000000000 XAG 37,78 XAG 0,00049511 XAG 0,00049511 XAG
2021-10-12 0,000000000000 XAG 0,715034 XAG 0,00024089 XAG 0,00049511 XAG
2021-10-11 0,000000000000 XAG 0,715034 XAG 0,00024089 XAG 0,00024089 XAG
2021-10-09 0,000000000000 XAG 15,06 XAG 0,00024728 XAG 0,00024089 XAG
2021-10-08 0,000000000000 XAG 9,60 XAG 0,00016268 XAG 0,00024728 XAG
2021-10-07 0,000000000000 XAG 9,60 XAG 0,00016268 XAG 0,00016268 XAG
2021-10-02 0,000000000000 XAG 2,33 XAG 0,00049037 XAG 0,00016268 XAG
2021-10-01 0,000000000000 XAG 0,04447280 XAG 0,00004014 XAG 0,00049037 XAG
2021-09-30 0,000000000000 XAG 0,696253 XAG 0,00055700 XAG 0,00004014 XAG
2021-09-29 0,000000000000 XAG 8,37 XAG 0,00003742 XAG 0,00055700 XAG
2021-09-28 0,000000000000 XAG 3,65 XAG 0,00037741 XAG 0,00003742 XAG
2021-09-27 0,000000000000 XAG 0,544070 XAG 0,00013941 XAG 0,00037741 XAG
2021-09-26 0,000000000000 XAG 0,00585299 XAG 0,00024627 XAG 0,00013941 XAG
2021-09-25 0,000000000000 XAG 0,00585299 XAG 0,00024627 XAG 0,00024627 XAG
2021-09-22 0,000000000000 XAG 4,74 XAG 0,00057485 XAG 0,00024627 XAG
2021-09-21 0,000000000000 XAG 4,78 XAG 0,00057892 XAG 0,00057485 XAG
2021-09-20 0,000000000000 XAG 5,60 XAG 0,00063992 XAG 0,00057892 XAG
2021-09-19 0,000000000000 XAG 5,60 XAG 0,00063992 XAG 0,00063992 XAG
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android