Tiền ảo: 6121
Sàn giao dịch: 399
Giá trị vốn hóa thị trường: 235.297.579.828 $ 0,85%
Lưu lượng 24 giờ: 48.377.041.768 $
Ưu thế:
BTC 65,6%
ETH 8,54%
XRP 4,88%
selfkey  (KEY)
SelfKey (KEY)
$0,00167286 -1,4%
0,00000904 ETH -2,7%
295 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$4.377.313
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.350.713
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00160773 / $0,00172015
Cung lưu thông
2.615.234.701 / 5.999.999.954
KEY
USD

Sàn giao dịch SelfKey

* Theo mặc định, các cặp được hiển thi theo "Điểm tin cậy". Đọc phương pháp luận hoặc cung cấp cho chúng tôi phản hồi của bạn.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
0 $
0,0000002 BTC
5.0% 85.258 $ 167.303 $
94.046 $
54992676,900 KEY
6,96% Gần đây
2
0 $
0,001657 USDT
0.72% 1.092 $ 3.869 $
44.899 $
27085423,113 KEY
3,33% Gần đây
3
0 $
0,00000901 ETH
0.22% 597 $ 2.677 $
14.699 $
8810151,255 KEY
1,09% Gần đây
4
0 $
0,000009 ETH
1.15% 121 $ 397 $
479 $
287356,722 KEY
0,04% Gần đây
5
0 $
0,0000001995 BTC
1.59% 123 $ 345 $
374 $
219637,122 KEY
0,03% Gần đây
6
0 $
0,00000906 ETH
1.65% 572 $ 669 $
998.227 $
595547634,000 KEY
73,88% Gần đây
7
0 $
0,0000001892 BTC
9.48% 70 $ 46 $
28.618 $
17694138,000 KEY
2,12% Gần đây
8
0 $
0,00158838 USDT
9.47% 0 $ 0 $
26.687 $
16792223,000 KEY
1,98% Gần đây
9
0 $
0,0000087142 ETH
12.13% 0 $ 0 $
24.610 $
15266143,000 KEY
1,82% Gần đây
10
0 $
0,00000901 ETH
1.04% 106 $ 40 $
1.178 $
706150,729 KEY
0,09% Gần đây
11
0 $
0,001657 USD
1.81% 61 $ 65 $
1.379 $
832408,646 KEY
0,10% Gần đây
12
0 $
0,0000002 BTC
10.0% 14 $ 9 $
883 $
516493,170 KEY
0,07% Gần đây
13
0 $
1,91 KRW
51.46% 0 $ 0 $
83 $
50733,958 KEY
0,01% Gần đây
14
0 $
0,001671 USDT
- - -
114.953 $
68736767,986 KEY
8,51% Gần đây -
15
0 $
0,0000002 BTC
5.0% 4 $ 10 $
7 $
3827,175 KEY
khoảng 11 giờ trước
16
0 $
0,00000019 BTC
34.48% 0 $ 0 $
3 $
2051,000 KEY
khoảng 24 giờ trước
17
0 $
0,00000018 BTC
36.0% 0 $ 0 $
924.866 $
601431131,123 KEY
khoảng 11 giờ trước -
18
0 $
0,00001055 ETH
31.48% 0 $ 0 $
0 $
0,000 KEY
6 ngày trước -
19
0 $
0,00001 ETH
98.89% 0 $ 8 $
0 $
0,000 KEY
khoảng 10 giờ trước -
20
0 $
0,00000016 BTC
99.37% 0 $ 0 $
0 $
0,000 KEY
khoảng 10 giờ trước -
21
0 $
0,000036 USD
99.94% 0 $ 0 $
0 $
0,000 KEY
khoảng 10 giờ trước -
Show More
Anomaly BTC/USD Stale