🔥 Cấp báo🔥 Báo cáo crypto hàng tháng vào tháng 11 của chúng tôi đã lên sóng! Giá Bitcoin xác lập mức ATH mới và còn nhiều điều thú vị khác! 🔎
sheng  (SHENG)
SHENG (SHENG)
$0,00569573 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-01-14 07:19:16 UTC (1 ngày trước)
18 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 500.000.000
SHENG
USD

SHENG MMK (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2021-01-15 0,00000000 K 89.476 K 7,57 K N/A
2021-01-14 0,00000000 K 26.057 K 3,16 K 7,57 K
2021-01-13 0,00000000 K 26.057 K 3,16 K 3,16 K
2021-01-11 0,00000000 K 2.581,68 K 0,931144 K 3,16 K
2021-01-10 0,00000000 K 2.581,68 K 0,931144 K 0,931144 K
2021-01-09 0,00000000 K 77.135 K 3,99 K 0,931144 K
2021-01-08 0,00000000 K 152.837 K 6,50 K 3,99 K
2021-01-07 0,00000000 K 152.837 K 6,50 K 6,50 K
2021-01-06 0,00000000 K 600.521 K 7,02 K 6,50 K
2021-01-05 0,00000000 K 378.250 K 8,31 K 7,02 K
2021-01-04 0,00000000 K 378.250 K 8,31 K 8,31 K
2021-01-01 0,00000000 K 86.236 K 3,98 K 8,31 K
2020-12-31 0,00000000 K 86.236 K 3,98 K 3,98 K
2020-12-30 0,00000000 K 75.795 K 9,58 K 3,98 K
2020-12-29 0,00000000 K 271.715 K 9,84 K 9,58 K
2020-12-28 0,00000000 K 271.715 K 9,84 K 9,84 K
2020-12-27 0,00000000 K 182.882 K 10,84 K 9,84 K
2020-12-26 0,00000000 K 182.882 K 10,84 K 10,84 K
2020-12-25 0,00000000 K 155.259 K 10,97 K 10,84 K
2020-12-24 0,00000000 K 101.712 K 12,04 K 10,97 K
2020-12-23 0,00000000 K 101.712 K 12,04 K 12,04 K
2020-12-21 0,00000000 K 235.361 K 9,15 K 12,04 K
2020-12-20 0,00000000 K 235.361 K 9,15 K 9,15 K
2020-12-19 0,00000000 K 54.793 K 9,69 K 9,15 K
2020-12-18 0,00000000 K 311.189 K 17,31 K 9,69 K
2020-12-17 0,00000000 K 25.436 K 17,54 K 17,31 K
2020-12-16 0,00000000 K 64.909 K 10,73 K 17,54 K
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android