Chúng tôi đã đăng tải CoinGecko Q3 2020 Crypto Report! Yield Farming, NFT và còn nhiều điều thú vị khác 🔥 hiện đã lên sóng🔥
scprime  (SCP)
ScPrime (SCP)
$0,09017641 0.7%
0,00000705 BTC 0.7%
160 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$3.277.344
KL giao dịch trong 24 giờ
$13.334,44
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,06007302 / $0,100039
Cung lưu thông
36.343.695 / 55.000.000
SCP
USD

ScPrime BDT (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-10-22 295.925.692 ৳ 1.361.523 ৳ 8,11 ৳ N/A
2020-10-21 296.398.838 ৳ 2.569.128 ৳ 8,15 ৳ 8,11 ৳
2020-10-20 313.997.837 ৳ 922.565 ৳ 8,48 ৳ 8,15 ৳
2020-10-19 293.342.013 ৳ 1.144.071 ৳ 8,09 ৳ 8,48 ৳
2020-10-18 282.488.144 ৳ 2.664.613 ৳ 8,02 ৳ 8,09 ৳
2020-10-17 259.230.922 ৳ 2.228.126 ৳ 7,15 ৳ 8,02 ৳
2020-10-16 290.367.055 ৳ 515.102 ৳ 8,03 ৳ 7,15 ৳
2020-10-15 275.055.695 ৳ 1.407.970 ৳ 7,62 ৳ 8,03 ৳
2020-10-14 279.823.700 ৳ 1.794.812 ৳ 7,73 ৳ 7,62 ৳
2020-10-13 279.286.585 ৳ 13.876.036 ৳ 7,72 ৳ 7,73 ৳
2020-10-12 360.907.818 ৳ 12.256.308 ৳ 10,01 ৳ 7,72 ৳
2020-10-11 293.143.890 ৳ 3.417.076 ৳ 8,13 ৳ 10,01 ৳
2020-10-10 270.486.986 ৳ 3.862.918 ৳ 7,51 ৳ 8,13 ৳
2020-10-09 291.359.646 ৳ 1.661.357 ৳ 8,11 ৳ 7,51 ৳
2020-10-08 299.538.570 ৳ 2.522.922 ৳ 8,27 ৳ 8,11 ৳
2020-10-07 258.695.624 ৳ 1.418.419 ৳ 7,14 ৳ 8,27 ৳
2020-10-06 182.222.320 ৳ 186.653 ৳ 5,08 ৳ 7,14 ৳
2020-10-05 201.475.640 ৳ 1.629.452 ৳ 6,46 ৳ 5,08 ৳
2020-10-04 254.242.854 ৳ 1.391.565 ৳ 7,09 ৳ 6,46 ৳
2020-10-03 255.719.325 ৳ 2.899.712 ৳ 7,15 ৳ 7,09 ৳
2020-10-02 269.706.719 ৳ 3.400.137 ৳ 7,55 ৳ 7,15 ৳
2020-10-01 254.695.327 ৳ 945.901 ৳ 7,13 ৳ 7,55 ৳
2020-09-30 261.250.901 ৳ 2.320.818 ৳ 7,32 ৳ 7,13 ৳
2020-09-29 268.697.383 ৳ 499.895 ৳ 7,51 ৳ 7,32 ৳
2020-09-28 277.836.363 ৳ 251.799 ৳ 7,80 ৳ 7,51 ৳
2020-09-27 243.192.209 ৳ 966.079 ৳ 6,83 ৳ 7,80 ৳
2020-09-26 249.378.051 ৳ 2.934.220 ৳ 7,22 ৳ 6,83 ৳
2020-09-25 263.762.918 ৳ 1.717.947 ৳ 7,41 ৳ 7,22 ৳
2020-09-24 262.323.116 ৳ 772.468 ৳ 7,81 ৳ 7,41 ৳
2020-09-23 274.995.420 ৳ 1.345.922 ৳ 7,76 ৳ 7,81 ৳
2020-09-22 205.683.157 ৳ 1.326.847 ৳ 5,78 ৳ 7,76 ৳
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android