👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
sibcoin  (SIB)
SIBCoin (SIB)
$0,02867075 5,9%
0,00000339 BTC 4,3%
889 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$519.713
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.408,42
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,02707926 / $0,02873313
Cung lưu thông
18.162.098 / 21.000.000
SIB
USD

SIBCoin (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-01-26 8,59 Ft N/A
2020-01-25 8,29 Ft 8,59 Ft
2020-01-24 8,59 Ft 8,29 Ft
2020-01-23 8,62 Ft 8,59 Ft
2020-01-22 8,66 Ft 8,62 Ft
2020-01-21 8,77 Ft 8,66 Ft
2020-01-20 8,48 Ft 8,77 Ft
2020-01-19 9,20 Ft 8,48 Ft
2020-01-18 9,15 Ft 9,20 Ft
2020-01-17 8,75 Ft 9,15 Ft
2020-01-16 8,97 Ft 8,75 Ft
2020-01-15 8,87 Ft 8,97 Ft
2020-01-14 8,56 Ft 8,87 Ft
2020-01-13 8,80 Ft 8,56 Ft
2020-01-12 8,90 Ft 8,80 Ft
2020-01-11 9,86 Ft 8,90 Ft
2020-01-10 8,58 Ft 9,86 Ft
2020-01-09 9,38 Ft 8,58 Ft
2020-01-08 9,70 Ft 9,38 Ft
2020-01-07 9,55 Ft 9,70 Ft
2020-01-06 8,74 Ft 9,55 Ft
2020-01-05 8,71 Ft 8,74 Ft
2020-01-04 8,74 Ft 8,71 Ft
2020-01-03 9,31 Ft 8,74 Ft
2020-01-02 9,11 Ft 9,31 Ft
2020-01-01 9,39 Ft 9,11 Ft
2019-12-31 8,90 Ft 9,39 Ft
2019-12-30 9,43 Ft 8,90 Ft
2019-12-29 10,08 Ft 9,43 Ft
2019-12-28 9,96 Ft 10,08 Ft
2019-12-27 10,04 Ft 9,96 Ft
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android