🔥 Live now! Check out our new Earn section for an overview of lending platforms with return rates, security audit records, DeFi risk scores and more!
signals  (SGN)
Signals (SGN)
$0,00056946 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-04-08 06:23:44 UTC (khoảng 23 giờ trước)
51 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$65.317
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
114.700.000 / 185.000.000
SGN
USD

Signals HUF (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-04-09 0,187760 Ft N/A
2020-04-06 0,243038 Ft 0,187760 Ft
2020-04-01 0,220175 Ft 0,243038 Ft
2020-03-29 0,206964 Ft 0,220175 Ft
CoinGecko cho iOS
CoinGecko cho Android