signals  (SGN)
Signals (SGN)
$0,00130478 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-07-26 15:38:38 UTC (20 ngày trước)
54 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$149.658
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
114.700.000 / 185.000.000
SGN
USD

Signals MXN (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-07-27 0,02907780 MX$ N/A
2020-07-26 0,02907780 MX$ 0,02907780 MX$
2020-07-23 0,03817458 MX$ 0,02907780 MX$
2020-07-22 0,03815577 MX$ 0,03817458 MX$
2020-07-21 0,03815577 MX$ 0,03815577 MX$
2020-07-17 0,02350136 MX$ 0,03815577 MX$
2020-07-16 0,02350136 MX$ 0,02350136 MX$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android