Tiền ảo: 5523
Sàn giao dịch: 369
Giá trị vốn hóa thị trường: 264.999.517.000 $ 0,53%
Lưu lượng 24 giờ: 53.995.908.304 $
Ưu thế:
BTC 67,9%
ETH 7,62%
XRP 4,37%
singularitynet  (AGI)
SingularityNET (AGI)
$0,03481082 3,4%
0,00018527 ETH 3,3%
512 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$23.698.098
KL giao dịch trong 24 giờ
$725.354
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,03303334 / $0,03480700
Circulating Supply
680.842.886 / 1.000.000.000
AGI
USD

Sàn giao dịch SingularityNET

* Theo mặc định, các cặp được hiển thi theo "Điểm tin cậy". Đọc phương pháp luận hoặc cung cấp cho chúng tôi phản hồi của bạn.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
0 $
0,00000346 BTC
0.29% 10.237 $ 44.501 $
656.541 $
18861599,928 AGI
90,55% Gần đây
2
0 $
0,001341 BNB
0.37% 663 $ 8.211 $
12.550 $
361328,182 AGI
1,73% Gần đây
3
0 $
0,00018508 ETH
0.15% 702 $ 3.955 $
36.994 $
1064760,406 AGI
5,10% Gần đây
4
0 $
0,00018537 ETH
1.67% 0 $ 0 $
2 $
52,529 AGI
0,00% Gần đây
5
0 $
0,00000343 BTC
2.0% 0 $ 82 $
24 $
697,792 AGI
0,00% Gần đây
6
0 $
0,0001851 ETH
0.27% 117 $ 832 $
2.391 $
68788,727 AGI
0,33% Gần đây
7
0 $
0,00000346 BTC
1.15% 279 $ 269 $
7.720 $
221839,642 AGI
1,07% Gần đây
8
0 $
0,00000345 BTC
1.44% 0 $ 0 $
518 $
14925,329 AGI
0,07% Gần đây
9
0 $
0,00018537 ETH
1.67% 0 $ 0 $
64 $
1838,525 AGI
0,01% Gần đây
10
0 $
0,00000344 BTC
1.72% 0 $ 0 $
15 $
425,799 AGI
0,00% Gần đây
11
0 $
0,00017411 ETH
1.88% 0 $ 41 $
92 $
2765,387 AGI
0,01% khoảng 3 giờ trước
12
0 $
0,00017071 ETH
21.16% 0 $ 0 $
121 $
3701,596 AGI
0,02% khoảng 3 giờ trước
13
0 $
0,0000034 BTC
- - -
5.825 $
170269,825 AGI
0,80% Gần đây -
14
0 $
0,00000345 BTC
- - -
1.380 $
39756,384 AGI
0,19% Gần đây -
15
0 $
0,0001834 ETH
- - -
401 $
11661,525 AGI
0,06% Gần đây -
16
0 $
0,00018586 ETH
- - -
245 $
7022,575 AGI
0,03% Gần đây -
17
0 $
0,000003 BTC
- - -
179 $
5800,667 5EDFC
0,02% khoảng 3 giờ trước -
18
0 $
0,0000048707 BTC
29.67% 4.459 $ 0 $
1.076 $
21968,000 AGI
0,15% Gần đây
19
0 $
0,03132 USD
23.97% 0 $ 530 $
12 $
384,607 AGI
khoảng 10 giờ trước
20
0 $
0,0001620004581304 ETH
47.98% 0 $ 589 $
0 $
0,000 AGI
1 ngày trước -
21
0 $
0,00000281 BTC
13.2% 0 $ 171 $
0 $
0,000 AGI
4 ngày trước -
22
0 $
0,000118 ETH
6.64% - -
0 $
1,000 5EDFC
khoảng 5 giờ trước -
Show More
Anomaly BTC/USD Stale