🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
sirius  (SIRX)

Sirius (SIRX)

12 người thích điều này

Sirius Price and Market Stats

Giá Sirius
Giá SIRX
Giá trị vốn hóa thị trường
Chỉ số thống trị vốn hóa thị trường N/A%
Khối lượng giao dịch
Khối lượng / Vốn hóa thị trường
Thấp trong 24h / Cao trong 24h /
Thấp trong 7 ngày / Cao trong 7 ngày /
Xếp hạng Vốn hóa thị trường N/A

Giới thiệu về Sirius

Giá Sirius (SIRX) cho hôm nay là với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là . Nó có nguồn cung lưu hành là 0 đồng và nguồn cung tối đa là 100 Triệu đồng.

To encourage developer participation, Sirius is distributed for free among developers and blockchain enthusiasts. Its consensus-building features include decentralized governance, enabling fast adaptation of blockchain parameters to changing conditions, the Mutualized Proof-of-Stake algorithm and smart contracts to facilitate any kind of decentralized application, from simple lotteries to the building of whole ecosystems, all running on the Sirius smart blockchain.

To encourage the adoption of the smart contract platform, Sirius will feature a smart contract wizard. This feature will enable bets, lotteries and token crowdsales to be easily organised. This can be done even with no programming experience, finally putting the power of smart contracts in the hands of users, not just coders.

Finally, Sirius has a low 1% inflation and dropping, making it the smart contract platform with the lowest inflation on the market.

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android