👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
skycoin  (SKY)
Skycoin (SKY)
$0,475834 3,5%
0,00005516 BTC 0,99%
1.186 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$8.080.206
KL giao dịch trong 24 giờ
$304.199
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,458627 / $0,489933
Cung lưu thông
17.000.000 / 100.000.000
SKY
USD

Skycoin (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-01-27 0,02714401 BNB N/A
2020-01-26 0,02715428 BNB 0,02714401 BNB
2020-01-25 0,02991496 BNB 0,02715428 BNB
2020-01-24 0,02571346 BNB 0,02991496 BNB
2020-01-23 0,02546960 BNB 0,02571346 BNB
2020-01-22 0,02500803 BNB 0,02546960 BNB
2020-01-21 0,02647645 BNB 0,02500803 BNB
2020-01-20 0,02678022 BNB 0,02647645 BNB
2020-01-19 0,02877412 BNB 0,02678022 BNB
2020-01-18 0,03381985 BNB 0,02877412 BNB
2020-01-17 0,02368646 BNB 0,03381985 BNB
2020-01-16 0,02397583 BNB 0,02368646 BNB
2020-01-15 0,02384250 BNB 0,02397583 BNB
2020-01-14 0,02713244 BNB 0,02384250 BNB
2020-01-13 0,02722794 BNB 0,02713244 BNB
2020-01-12 0,02804031 BNB 0,02722794 BNB
2020-01-11 0,02799319 BNB 0,02804031 BNB
2020-01-10 0,02882801 BNB 0,02799319 BNB
2020-01-09 0,02966389 BNB 0,02882801 BNB
2020-01-08 0,02883789 BNB 0,02966389 BNB
2020-01-07 0,02919102 BNB 0,02883789 BNB
2020-01-06 0,03037814 BNB 0,02919102 BNB
2020-01-05 0,03086764 BNB 0,03037814 BNB
2020-01-04 0,03063654 BNB 0,03086764 BNB
2020-01-03 0,03134497 BNB 0,03063654 BNB
2020-01-02 0,03104553 BNB 0,03134497 BNB
2020-01-01 0,03027573 BNB 0,03104553 BNB
2019-12-31 0,03091543 BNB 0,03027573 BNB
2019-12-30 0,03045043 BNB 0,03091543 BNB
2019-12-29 0,03048500 BNB 0,03045043 BNB
2019-12-28 0,03064780 BNB 0,03048500 BNB
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android