👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
skycoin  (SKY)
Skycoin (SKY)
$0,480416 2,6%
0,00005306 BTC -2,3%
1.185 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$8.178.509
KL giao dịch trong 24 giờ
$294.889
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,466559 / $0,487776
Cung lưu thông
17.000.000 / 100.000.000
SKY
USD

Skycoin (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-01-28 1,61 ₪ N/A
2020-01-27 1,63 ₪ 1,61 ₪
2020-01-26 1,59 ₪ 1,63 ₪
2020-01-25 1,76 ₪ 1,59 ₪
2020-01-24 1,51 ₪ 1,76 ₪
2020-01-23 1,57 ₪ 1,51 ₪
2020-01-22 1,57 ₪ 1,57 ₪
2020-01-21 1,58 ₪ 1,57 ₪
2020-01-20 1,60 ₪ 1,58 ₪
2020-01-19 1,77 ₪ 1,60 ₪
2020-01-18 2,11 ₪ 1,77 ₪
2020-01-17 1,39 ₪ 2,11 ₪
2020-01-16 1,46 ₪ 1,39 ₪
2020-01-15 1,37 ₪ 1,46 ₪
2020-01-14 1,43 ₪ 1,37 ₪
2020-01-13 1,44 ₪ 1,43 ₪
2020-01-12 1,45 ₪ 1,44 ₪
2020-01-11 1,46 ₪ 1,45 ₪
2020-01-10 1,44 ₪ 1,46 ₪
2020-01-09 1,49 ₪ 1,44 ₪
2020-01-08 1,50 ₪ 1,49 ₪
2020-01-07 1,51 ₪ 1,50 ₪
2020-01-06 1,48 ₪ 1,51 ₪
2020-01-05 1,48 ₪ 1,48 ₪
2020-01-04 1,45 ₪ 1,48 ₪
2020-01-03 1,41 ₪ 1,45 ₪
2020-01-02 1,47 ₪ 1,41 ₪
2020-01-01 1,44 ₪ 1,47 ₪
2019-12-31 1,48 ₪ 1,44 ₪
2019-12-30 1,49 ₪ 1,48 ₪
2019-12-29 1,44 ₪ 1,49 ₪
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android