👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
skycoin  (SKY)
Skycoin (SKY)
$0,447563 0,73%
0,00005214 BTC 2,2%
1.186 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$7.603.331
KL giao dịch trong 24 giờ
$291.406
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,442200 / $0,466196
Cung lưu thông
17.000.000 / 100.000.000
SKY
USD

Skycoin (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-01-23 32,20 ₹ N/A
2020-01-22 32,26 ₹ 32,20 ₹
2020-01-21 32,54 ₹ 32,26 ₹
2020-01-20 33,01 ₹ 32,54 ₹
2020-01-19 36,38 ₹ 33,01 ₹
2020-01-18 43,42 ₹ 36,38 ₹
2020-01-17 28,61 ₹ 43,42 ₹
2020-01-16 29,83 ₹ 28,61 ₹
2020-01-15 28,15 ₹ 29,83 ₹
2020-01-14 29,13 ₹ 28,15 ₹
2020-01-13 29,59 ₹ 29,13 ₹
2020-01-12 29,63 ₹ 29,59 ₹
2020-01-11 29,89 ₹ 29,63 ₹
2020-01-10 29,56 ₹ 29,89 ₹
2020-01-09 30,73 ₹ 29,56 ₹
2020-01-08 31,05 ₹ 30,73 ₹
2020-01-07 31,26 ₹ 31,05 ₹
2020-01-06 30,50 ₹ 31,26 ₹
2020-01-05 30,56 ₹ 30,50 ₹
2020-01-04 29,91 ₹ 30,56 ₹
2020-01-03 29,09 ₹ 29,91 ₹
2020-01-02 30,26 ₹ 29,09 ₹
2020-01-01 29,62 ₹ 30,26 ₹
2019-12-31 30,54 ₹ 29,62 ₹
2019-12-30 30,67 ₹ 30,54 ₹
2019-12-29 29,80 ₹ 30,67 ₹
2019-12-28 29,06 ₹ 29,80 ₹
2019-12-27 28,16 ₹ 29,06 ₹
2019-12-26 28,35 ₹ 28,16 ₹
2019-12-25 28,92 ₹ 28,35 ₹
2019-12-24 28,83 ₹ 28,92 ₹
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android