🔥 Cấp báo🔥 Báo cáo crypto hàng tháng vào tháng 11 của chúng tôi đã lên sóng! Giá Bitcoin xác lập mức ATH mới và còn nhiều điều thú vị khác! 🔎
skycoin  (SKY)
Skycoin (SKY)
$0,523224 -0.8%
0,00001590 BTC -1.3%
1.848 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$10.385.242
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.224.192
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,485310 / $0,581346
Cung lưu thông
19.000.000 / 100.000.000
SKY
USD

Skycoin INR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2021-01-24 746.319.018 ₹ 92.149.469 ₹ 39,23 ₹ N/A
2021-01-23 693.856.408 ₹ 113.089.828 ₹ 39,04 ₹ 39,23 ₹
2021-01-22 707.230.486 ₹ 82.304.597 ₹ 37,98 ₹ 39,04 ₹
2021-01-21 836.238.078 ₹ 98.430.564 ₹ 44,01 ₹ 37,98 ₹
2021-01-20 792.238.013 ₹ 36.005.039 ₹ 41,56 ₹ 44,01 ₹
2021-01-19 790.043.524 ₹ 31.842.544 ₹ 41,36 ₹ 41,56 ₹
2021-01-18 777.696.185 ₹ 39.830.097 ₹ 40,69 ₹ 41,36 ₹
2021-01-17 752.833.765 ₹ 44.173.629 ₹ 39,70 ₹ 40,69 ₹
2021-01-16 730.738.657 ₹ 30.235.221 ₹ 38,43 ₹ 39,70 ₹
2021-01-15 745.445.694 ₹ 39.411.992 ₹ 39,11 ₹ 38,43 ₹
2021-01-14 762.447.728 ₹ 32.870.837 ₹ 40,21 ₹ 39,11 ₹
2021-01-13 717.905.345 ₹ 30.823.342 ₹ 37,82 ₹ 40,21 ₹
2021-01-12 750.270.325 ₹ 85.926.573 ₹ 39,13 ₹ 37,82 ₹
2021-01-11 776.634.105 ₹ 38.447.579 ₹ 40,57 ₹ 39,13 ₹
2021-01-10 800.424.036 ₹ 41.170.519 ₹ 42,25 ₹ 40,57 ₹
2021-01-09 763.726.747 ₹ 53.878.751 ₹ 40,19 ₹ 42,25 ₹
2021-01-08 790.529.451 ₹ 45.212.736 ₹ 41,85 ₹ 40,19 ₹
2021-01-07 772.838.943 ₹ 37.439.329 ₹ 40,96 ₹ 41,85 ₹
2021-01-06 765.599.549 ₹ 36.074.146 ₹ 40,24 ₹ 40,96 ₹
2021-01-05 725.448.693 ₹ 32.088.152 ₹ 38,18 ₹ 40,24 ₹
2021-01-04 800.854.514 ₹ 40.253.689 ₹ 41,70 ₹ 38,18 ₹
2021-01-03 760.531.852 ₹ 55.128.516 ₹ 40,04 ₹ 41,70 ₹
2021-01-02 767.320.881 ₹ 39.217.724 ₹ 40,27 ₹ 40,04 ₹
2021-01-01 807.378.461 ₹ 54.455.049 ₹ 43,03 ₹ 40,27 ₹
2020-12-31 766.581.628 ₹ 33.369.464 ₹ 40,56 ₹ 43,03 ₹
2020-12-30 829.069.872 ₹ 32.523.443 ₹ 44,12 ₹ 40,56 ₹
2020-12-29 838.455.502 ₹ 36.140.600 ₹ 43,98 ₹ 44,12 ₹
2020-12-28 882.486.965 ₹ 58.035.844 ₹ 46,32 ₹ 43,98 ₹
2020-12-27 816.008.297 ₹ 70.213.014 ₹ 43,53 ₹ 46,32 ₹
2020-12-26 875.702.713 ₹ 108.215.085 ₹ 45,52 ₹ 43,53 ₹
2020-12-25 995.094.049 ₹ 265.589.260 ₹ 51,13 ₹ 45,52 ₹
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android