Tiền ảo: 6278
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 195.568.837.186 $ -2,9%
Lưu lượng 24 giờ: 39.198.783.921 $
Ưu thế:
BTC 66,7%
ETH 8,05%
XRP 4,88%
skycoin  (SKY)
Skycoin (SKY)
$0,444509 -13%
0,00006162 BTC -10%
1.150 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$7.596.824
KL giao dịch trong 24 giờ
$168.952
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,440552 / $0,509459
Cung lưu thông
17.000.000 / 100.000.000
SKY
USD

Skycoin (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-12-10 1,88 SR N/A
2019-12-09 1,91 SR 1,88 SR
2019-12-08 1,90 SR 1,91 SR
2019-12-07 1,87 SR 1,90 SR
2019-12-06 1,90 SR 1,87 SR
2019-12-05 1,79 SR 1,90 SR
2019-12-04 1,91 SR 1,79 SR
2019-12-03 1,92 SR 1,91 SR
2019-12-02 1,97 SR 1,92 SR
2019-12-01 2,00 SR 1,97 SR
2019-11-30 2,12 SR 2,00 SR
2019-11-29 2,04 SR 2,12 SR
2019-11-28 2,09 SR 2,04 SR
2019-11-27 2,09 SR 2,09 SR
2019-11-26 1,95 SR 2,09 SR
2019-11-25 1,78 SR 1,95 SR
2019-11-24 1,87 SR 1,78 SR
2019-11-23 1,81 SR 1,87 SR
2019-11-22 1,94 SR 1,81 SR
2019-11-21 2,15 SR 1,94 SR
2019-11-20 2,14 SR 2,15 SR
2019-11-19 2,12 SR 2,14 SR
2019-11-18 2,28 SR 2,12 SR
2019-11-17 2,28 SR 2,28 SR
2019-11-16 2,19 SR 2,28 SR
2019-11-15 2,29 SR 2,19 SR
2019-11-14 2,38 SR 2,29 SR
2019-11-13 2,39 SR 2,38 SR
2019-11-12 2,31 SR 2,39 SR
2019-11-11 2,44 SR 2,31 SR
2019-11-10 2,40 SR 2,44 SR