Tiền ảo: 6310
Sàn giao dịch: 400
Giá trị vốn hóa thị trường: 192.913.615.783 $ 0,29%
Lưu lượng 24 giờ: 37.684.911.701 $
Ưu thế:
BTC 66,5%
ETH 8,00%
XRP 4,87%
skycoin  (SKY)
Skycoin (SKY)
$0,439119 2,0%
0,00006194 BTC 1,2%
1.154 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$7.463.727
KL giao dịch trong 24 giờ
$94.729
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,429423 / $0,442113
Cung lưu thông
17.000.000 / 100.000.000
SKY
USD

Skycoin (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-12-15 13,10 NT$ N/A
2019-12-14 14,04 NT$ 13,10 NT$
2019-12-13 13,79 NT$ 14,04 NT$
2019-12-12 13,77 NT$ 13,79 NT$
2019-12-11 13,76 NT$ 13,77 NT$
2019-12-10 15,28 NT$ 13,76 NT$
2019-12-09 15,50 NT$ 15,28 NT$
2019-12-08 15,45 NT$ 15,50 NT$
2019-12-07 15,19 NT$ 15,45 NT$
2019-12-06 15,41 NT$ 15,19 NT$
2019-12-05 14,52 NT$ 15,41 NT$
2019-12-04 15,52 NT$ 14,52 NT$
2019-12-03 15,61 NT$ 15,52 NT$
2019-12-02 16,00 NT$ 15,61 NT$
2019-12-01 16,25 NT$ 16,00 NT$
2019-11-30 17,24 NT$ 16,25 NT$
2019-11-29 16,59 NT$ 17,24 NT$
2019-11-28 17,02 NT$ 16,59 NT$
2019-11-27 16,94 NT$ 17,02 NT$
2019-11-26 15,84 NT$ 16,94 NT$
2019-11-25 14,51 NT$ 15,84 NT$
2019-11-24 15,25 NT$ 14,51 NT$
2019-11-23 14,73 NT$ 15,25 NT$
2019-11-22 15,75 NT$ 14,73 NT$
2019-11-21 17,50 NT$ 15,75 NT$
2019-11-20 17,38 NT$ 17,50 NT$
2019-11-19 17,22 NT$ 17,38 NT$
2019-11-18 18,58 NT$ 17,22 NT$
2019-11-17 18,52 NT$ 18,58 NT$
2019-11-16 17,82 NT$ 18,52 NT$