skymap  (SKYM)
SkyMap (SKYM)
$0,00399755 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-08-11 18:03:00 UTC (khoảng 4 giờ trước)
21 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$161.657
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
40.438.936 / 349.865.866
SKYM
USD

SkyMap BCH (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-08-11 0,00001870 BCH N/A
2020-08-08 0,00001566 BCH 0,00001870 BCH
2020-08-07 0,00001734 BCH 0,00001566 BCH
2020-08-06 0,00001734 BCH 0,00001734 BCH
2020-08-04 0,00001953 BCH 0,00001734 BCH
2020-08-03 0,00001985 BCH 0,00001953 BCH
2020-08-02 0,00001861 BCH 0,00001985 BCH
2020-08-01 0,00001935 BCH 0,00001861 BCH
2020-07-31 0,00002003 BCH 0,00001935 BCH
2020-07-30 0,00002019 BCH 0,00002003 BCH
2020-07-29 0,00002148 BCH 0,00002019 BCH
2020-07-28 0,00002083 BCH 0,00002148 BCH
2020-07-27 0,00002697 BCH 0,00002083 BCH
2020-07-26 0,00002505 BCH 0,00002697 BCH
2020-07-25 0,00002119 BCH 0,00002505 BCH
2020-07-24 0,00002055 BCH 0,00002119 BCH
2020-07-23 0,00002097 BCH 0,00002055 BCH
2020-07-22 0,00002302 BCH 0,00002097 BCH
2020-07-21 0,00002259 BCH 0,00002302 BCH
2020-07-20 0,00002895 BCH 0,00002259 BCH
2020-07-19 0,00002895 BCH 0,00002895 BCH
2020-07-18 0,00002871 BCH 0,00002895 BCH
2020-07-17 0,00002586 BCH 0,00002871 BCH
2020-07-16 0,00002586 BCH 0,00002586 BCH
2020-07-15 0,00002518 BCH 0,00002586 BCH
2020-07-14 0,00002447 BCH 0,00002518 BCH
2020-07-13 0,00002458 BCH 0,00002447 BCH
2020-07-12 0,00002470 BCH 0,00002458 BCH
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android