Subscribe To Our Daily Newsletter
Keep Up To Date With The Latest Crypto News
skymap  (SKYM)
SkyMap (SKYM)
$0,00521044 10.4%
0,00002521 ETH 7.9%
13 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.919,43
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00422242 / $0,00552679
Cung lưu thông
? / 349.865.866
SKYM
USD

SkyMap XDR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-05-27 0,00343177 XDR N/A
2020-05-26 0,00363754 XDR 0,00343177 XDR
2020-05-25 0,00320060 XDR 0,00363754 XDR
2020-05-24 0,00335582 XDR 0,00320060 XDR
2020-05-23 0,00304750 XDR 0,00335582 XDR
2020-05-22 0,00286506 XDR 0,00304750 XDR
2020-05-21 0,00316676 XDR 0,00286506 XDR
2020-05-20 0,00293148 XDR 0,00316676 XDR
2020-05-19 0,00370556 XDR 0,00293148 XDR
2020-05-18 0,00220350 XDR 0,00370556 XDR
2020-05-17 0,00147396 XDR 0,00220350 XDR
2020-05-16 0,00323648 XDR 0,00147396 XDR
2020-05-15 0,00476739 XDR 0,00323648 XDR
2020-05-12 0,00330706 XDR 0,00476739 XDR
2020-05-08 0,00329974 XDR 0,00330706 XDR
2020-05-04 0,00327444 XDR 0,00329974 XDR
2020-05-03 0,00475904 XDR 0,00327444 XDR
2020-05-02 0,00312578 XDR 0,00475904 XDR
2020-04-30 0,00437444 XDR 0,00312578 XDR
2020-04-29 0,00312044 XDR 0,00437444 XDR
2020-04-28 0,00446483 XDR 0,00312044 XDR
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android