🔥 Live now! Check out our new Earn section for an overview of lending platforms with return rates, security audit records, DeFi risk scores and more!
social send  (SEND)
Social Send (SEND)
R$0,01300270 9.1%
0,00000039 BTC 6.2%
136 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
R$653.986
KL giao dịch trong 24 giờ
R$93,91
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
R$0,00955770 / R$0,01421273
Cung lưu thông
50.383.132 / 30.149.818
SEND
BRL

Social Send - Brazil Real Biểu đồ (SEND/BRL)

Tỷ lệ chuyển đổi từ Social Send sang BRL cho ngày hôm nay là R$0,01300270. Nó có nguồn cung lưu hành là 50 Triệu đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là R$93,91

1h
24h
7d
14d
30d
1y
-1.3%
9.1%
-13.4%
0.8%
-31.1%
-76.3%

We're indexing our data. Come back later!

CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android