Rank #2213
386 người thích điều này
social send  (SEND)
Social Send (SEND)
$0,007582951076 16.9%
0,00000020 BTC 19.4%
386 người thích điều này
$0,006353643919
24H Range
$0,008044268689
Vốn hóa thị trường $430.237
KL giao dịch trong 24 giờ $0,779842
Cung lưu thông 56.737.470
Total Supply 65.000.000
Show Info
Hide Info

Social Send BITS (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-08-04 10.252.430 μBTC 1.970,68 μBTC 0,180704 μBTC N/A
2021-08-03 10.373.158 μBTC 4.514,34 μBTC 0,169380 μBTC 0,180704 μBTC
2021-08-02 11.914.869 μBTC 353,02 μBTC 0,213413 μBTC 0,169380 μBTC
2021-08-01 11.971.606 μBTC 2.212,82 μBTC 0,219187 μBTC 0,213413 μBTC
2021-07-31 18.892.099 μBTC 329,77 μBTC 0,332974 μBTC 0,219187 μBTC
2021-07-30 14.184.368 μBTC 17.869,65 μBTC 0,249736 μBTC 0,332974 μBTC
2021-07-29 11.322.046 μBTC 3,85 μBTC 0,199551 μBTC 0,249736 μBTC
2021-07-28 14.184.368 μBTC 462,40 μBTC 0,232148 μBTC 0,199551 μBTC
2021-07-27 15.918.856 μBTC 6.638,04 μBTC 0,235005 μBTC 0,232148 μBTC
2021-07-26 12.693.786 μBTC 247,73 μBTC 0,240000 μBTC 0,235005 μBTC
2021-07-25 19.172.364 μBTC 1.660,21 μBTC 0,337914 μBTC 0,240000 μBTC
2021-07-24 12.198.556 μBTC 905,13 μBTC 0,215000 μBTC 0,337914 μBTC
2021-07-23 13.704.733 μBTC 895,38 μBTC 0,241546 μBTC 0,215000 μBTC
2021-07-22 26.889.897 μBTC 4.824,32 μBTC 0,466283 μBTC 0,241546 μBTC
2021-07-21 10.814.396 μBTC 14.240,80 μBTC 0,190604 μBTC 0,466283 μBTC
2021-07-20 12.482.244 μBTC 1.186,64 μBTC 0,299475 μBTC 0,190604 μBTC
2021-07-19 12.445.763 μBTC 2.160,33 μBTC 0,220143 μBTC 0,299475 μBTC
2021-07-18 12.040.840 μBTC 64,61 μBTC 0,273563 μBTC 0,220143 μBTC
2021-07-17 11.914.869 μBTC 21,00 μBTC 0,210000 μBTC 0,273563 μBTC
2021-07-16 12.942.845 μBTC 3.030,90 μBTC 0,251000 μBTC 0,210000 μBTC
2021-07-15 14.702.664 μBTC 816,73 μBTC 0,259142 μBTC 0,251000 μBTC
2021-07-14 15.319.117 μBTC 71,91 μBTC 0,270000 μBTC 0,259142 μBTC
2021-07-13 15.674.082 μBTC 497,63 μBTC 0,276256 μBTC 0,270000 μBTC
2021-07-12 15.035.430 μBTC 1.116,35 μBTC 0,272218 μBTC 0,276256 μBTC
2021-07-11 16.425.102 μBTC 4.246,56 μBTC 0,288883 μBTC 0,272218 μBTC
2021-07-10 15.886.492 μBTC 105,00 μBTC 0,280000 μBTC 0,288883 μBTC
2021-07-09 15.189.894 μBTC 282,79 μBTC 0,267722 μBTC 0,280000 μBTC
2021-07-08 18.682.881 μBTC 187,99 μBTC 0,299000 μBTC 0,267722 μBTC
2021-07-07 15.886.492 μBTC 7.010,92 μBTC 0,325124 μBTC 0,299000 μBTC
2021-07-06 15.897.317 μBTC 5.649,18 μBTC 0,280191 μBTC 0,325124 μBTC
2021-07-05 15.860.010 μBTC 162,34 μBTC 0,279533 μBTC 0,280191 μBTC
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android