Rank #2032
377 người thích điều này
social send  (SEND)
Social Send (SEND)
$0,010148029976 -11.4%
0,00000029 BTC -12.8%
377 người thích điều này
$0,010188171926
24H Range
$0,012109488295
Vốn hóa thị trường $578.051
KL giao dịch trong 24 giờ $73,76
Cung lưu thông 56.737.470
Total Supply 65.000.000
Show Info
Hide Info

Social Send CHF (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-07-25 597.775 Fr. 51,76 Fr. 0,01053581 Fr. N/A
2021-07-24 363.807 Fr. 26,99 Fr. 0,00641211 Fr. 0,01053581 Fr.
2021-07-23 405.781 Fr. 26,51 Fr. 0,00715191 Fr. 0,00641211 Fr.
2021-07-22 791.489 Fr. 140,29 Fr. 0,01355936 Fr. 0,00715191 Fr.
2021-07-21 297.812 Fr. 392,17 Fr. 0,00524894 Fr. 0,01355936 Fr.
2021-07-20 352.569 Fr. 33,67 Fr. 0,00849726 Fr. 0,00524894 Fr.
2021-07-19 362.749 Fr. 62,79 Fr. 0,00639872 Fr. 0,00849726 Fr.
2021-07-18 351.579 Fr. 1,88 Fr. 0,00795693 Fr. 0,00639872 Fr.
2021-07-17 346.435 Fr. 0,610592 Fr. 0,00610592 Fr. 0,00795693 Fr.
2021-07-16 378.558 Fr. 87,83 Fr. 0,00727385 Fr. 0,00610592 Fr.
2021-07-15 443.556 Fr. 24,62 Fr. 0,00781073 Fr. 0,00727385 Fr.
2021-07-14 456.363 Fr. 2,14 Fr. 0,00804342 Fr. 0,00781073 Fr.
2021-07-13 472.955 Fr. 15,09 Fr. 0,00837969 Fr. 0,00804342 Fr.
2021-07-12 467.724 Fr. 34,77 Fr. 0,00847829 Fr. 0,00837969 Fr.
2021-07-11 501.925 Fr. 130,43 Fr. 0,00887316 Fr. 0,00847829 Fr.
2021-07-10 487.538 Fr. 3,22 Fr. 0,00857602 Fr. 0,00887316 Fr.
2021-07-09 455.074 Fr. 8,47 Fr. 0,00802070 Fr. 0,00857602 Fr.
2021-07-08 601.014 Fr. 6,01 Fr. 0,00956665 Fr. 0,00802070 Fr.
2021-07-07 499.023 Fr. 220,74 Fr. 0,01023640 Fr. 0,00956665 Fr.
2021-07-06 500.799 Fr. 177,96 Fr. 0,00882660 Fr. 0,01023640 Fr.
2021-07-05 518.323 Fr. 5,31 Fr. 0,00913546 Fr. 0,00882660 Fr.
2021-07-04 566.871 Fr. 25,57 Fr. 0,00999112 Fr. 0,00913546 Fr.
2021-07-03 466.080 Fr. 112,05 Fr. 0,00817447 Fr. 0,00999112 Fr.
2021-07-02 649.955 Fr. 204,30 Fr. 0,01145548 Fr. 0,00817447 Fr.
2021-07-01 516.060 Fr. 75,52 Fr. 0,00909558 Fr. 0,01145548 Fr.
2021-06-30 524.299 Fr. 428,41 Fr. 0,00922064 Fr. 0,00909558 Fr.
2021-06-29 660.571 Fr. 375,83 Fr. 0,01094064 Fr. 0,00922064 Fr.
2021-06-28 690.565 Fr. 1.590,53 Fr. 0,01203278 Fr. 0,01094064 Fr.
2021-06-27 684.464 Fr. 1.834,91 Fr. 0,01200832 Fr. 0,01203278 Fr.
2021-06-26 375.771 Fr. 33,76 Fr. 0,00726671 Fr. 0,01200832 Fr.
2021-06-25 343.605 Fr. 4,42 Fr. 0,00798313 Fr. 0,00726671 Fr.
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android