Rank #2125
383 người thích điều này
social send  (SEND)
Social Send (SEND)
$0,009355231429 -6.3%
0,00000024 BTC -5.2%
383 người thích điều này
$0,008419069546
24H Range
$0,010007240547
Vốn hóa thị trường $530.792
KL giao dịch trong 24 giờ $6,83
Cung lưu thông 56.737.470
Total Supply 65.000.000
Show Info
Hide Info

Social Send DOT (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-07-30 37.362 DOT 47,206828 DOT 0,00065973 DOT N/A
2021-07-29 31.467 DOT 0,01065442 DOT 0,00055156 DOT 0,00065973 DOT
2021-07-28 38.969 DOT 1,261549 DOT 0,00063337 DOT 0,00055156 DOT
2021-07-27 42.052 DOT 17,286536 DOT 0,00061199 DOT 0,00063337 DOT
2021-07-26 32.558 DOT 0,63587174 DOT 0,00061604 DOT 0,00061199 DOT
2021-07-25 47.722 DOT 4,132481 DOT 0,00084111 DOT 0,00061604 DOT
2021-07-24 30.868 DOT 2,290393 DOT 0,00054405 DOT 0,00084111 DOT
2021-07-23 33.875 DOT 2,213189 DOT 0,00059705 DOT 0,00054405 DOT
2021-07-22 69.183 DOT 12,530295 DOT 0,00121109 DOT 0,00059705 DOT
2021-07-21 29.147 DOT 38,381822 DOT 0,00051372 DOT 0,00121109 DOT
2021-07-20 33.315 DOT 3,160340 DOT 0,00079758 DOT 0,00051372 DOT
2021-07-19 31.130 DOT 5,410054 DOT 0,00055130 DOT 0,00079758 DOT
2021-07-18 31.398 DOT 0,16497146 DOT 0,00069852 DOT 0,00055130 DOT
2021-07-17 31.042 DOT 0,05471216 DOT 0,00054712 DOT 0,00069852 DOT
2021-07-16 31.344 DOT 7,331935 DOT 0,00060718 DOT 0,00054712 DOT
2021-07-15 34.259 DOT 1,911758 DOT 0,00060659 DOT 0,00060718 DOT
2021-07-14 35.052 DOT 0,16454274 DOT 0,00061779 DOT 0,00060659 DOT
2021-07-13 35.205 DOT 1,107138 DOT 0,00061462 DOT 0,00061779 DOT
2021-07-12 32.917 DOT 2,436730 DOT 0,00059419 DOT 0,00061462 DOT
2021-07-11 35.978 DOT 9,323142 DOT 0,00063423 DOT 0,00059419 DOT
2021-07-10 34.306 DOT 0,22692797 DOT 0,00060514 DOT 0,00063423 DOT
2021-07-09 31.948 DOT 0,59477242 DOT 0,00056309 DOT 0,00060514 DOT
2021-07-08 37.883 DOT 0,37624235 DOT 0,00059842 DOT 0,00056309 DOT
2021-07-07 34.112 DOT 15,133628 DOT 0,00070180 DOT 0,00059842 DOT
2021-07-06 34.938 DOT 12,415436 DOT 0,00061579 DOT 0,00070180 DOT
2021-07-05 34.850 DOT 0,35672573 DOT 0,00061424 DOT 0,00061579 DOT
2021-07-04 40.086 DOT 1,808285 DOT 0,00070651 DOT 0,00061424 DOT
2021-07-03 33.152 DOT 7,923488 DOT 0,00057806 DOT 0,00070651 DOT
2021-07-02 45.498 DOT 14,301129 DOT 0,00080191 DOT 0,00057806 DOT
2021-07-01 34.278 DOT 5,015956 DOT 0,00060415 DOT 0,00080191 DOT
2021-06-30 33.671 DOT 27,662911 DOT 0,00059539 DOT 0,00060415 DOT
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android