Rank #2255
386 người thích điều này
social send  (SEND)
Social Send (SEND)
$0,007943689541 15.3%
0,00000020 BTC 10.7%
386 người thích điều này
$0,006822979698
24H Range
$0,007582951076
Vốn hóa thị trường $398.747
KL giao dịch trong 24 giờ $0,802313
Cung lưu thông 56.737.470
Total Supply 65.000.000
Show Info
Hide Info

Social Send IDR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-08-04 5.598.511.763 Rp 1.077.446 Rp 98,80 Rp N/A
2021-08-03 5.880.823.766 Rp 2.561.181 Rp 96,10 Rp 98,80 Rp
2021-08-02 7.065.924.349 Rp 209.775 Rp 126,81 Rp 96,10 Rp
2021-08-01 7.197.920.050 Rp 1.320.780 Rp 130,83 Rp 126,81 Rp
2021-07-31 11.240.248.694 Rp 197.525 Rp 199,45 Rp 130,83 Rp
2021-07-30 8.172.437.706 Rp 10.218.375 Rp 142,81 Rp 199,45 Rp
2021-07-29 6.545.332.286 Rp 2.236,71 Rp 115,79 Rp 142,81 Rp
2021-07-28 7.816.285.506 Rp 255.769 Rp 128,41 Rp 115,79 Rp
2021-07-27 9.269.129.325 Rp 3.586.522 Rp 126,97 Rp 128,41 Rp
2021-07-26 6.324.049.129 Rp 124.234 Rp 120,36 Rp 126,97 Rp
2021-07-25 9.407.133.655 Rp 814.603 Rp 165,80 Rp 120,36 Rp
2021-07-24 5.731.435.740 Rp 425.272 Rp 101,02 Rp 165,80 Rp
2021-07-23 6.404.247.406 Rp 418.413 Rp 112,88 Rp 101,02 Rp
2021-07-22 12.487.002.487 Rp 2.212.575 Rp 213,85 Rp 112,88 Rp
2021-07-21 4.704.533.261 Rp 6.195.104 Rp 82,92 Rp 213,85 Rp
2021-07-20 5.603.800.716 Rp 534.886 Rp 134,99 Rp 82,92 Rp
2021-07-19 5.728.089.305 Rp 991.806 Rp 101,07 Rp 134,99 Rp
2021-07-18 5.544.559.149 Rp 29.636 Rp 125,48 Rp 101,07 Rp
2021-07-17 5.458.639.470 Rp 9.620,87 Rp 96,21 Rp 125,48 Rp
2021-07-16 5.983.703.901 Rp 1.390.153 Rp 115,12 Rp 96,21 Rp
2021-07-15 7.006.127.307 Rp 390.159 Rp 123,79 Rp 115,12 Rp
2021-07-14 7.214.181.541 Rp 33.865 Rp 127,15 Rp 123,79 Rp
2021-07-13 7.499.296.078 Rp 239.345 Rp 132,87 Rp 127,15 Rp
2021-07-12 7.407.528.584 Rp 552.005 Rp 134,60 Rp 132,87 Rp
2021-07-11 7.956.487.828 Rp 2.067.645 Rp 140,66 Rp 134,60 Rp
2021-07-10 7.721.740.350 Rp 50.947 Rp 135,86 Rp 140,66 Rp
2021-07-09 7.251.617.591 Rp 135.002 Rp 127,81 Rp 135,86 Rp
2021-07-08 9.419.686.153 Rp 94.302 Rp 149,99 Rp 127,81 Rp
2021-07-07 7.831.595.311 Rp 3.465.061 Rp 160,69 Rp 149,99 Rp
2021-07-06 7.863.054.101 Rp 2.794.171 Rp 138,59 Rp 160,69 Rp
2021-07-05 8.161.843.653 Rp 83.544 Rp 143,85 Rp 138,59 Rp
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android