Rank #2166
387 người thích điều này
social send  (SEND)
Social Send (SEND)
$0,008715658866 -3.6%
0,00000021 BTC -4.2%
387 người thích điều này
$0,009040692394
24H Range
$0,009219098121
Vốn hóa thị trường $494.504
KL giao dịch trong 24 giờ $21,39
Cung lưu thông 56.737.470
Total Supply 65.000.000
Show Info
Hide Info

Social Send XDR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-08-01 348.274 XDR 63,91 XDR 0,00633015 XDR N/A
2021-07-31 543.863 XDR 9,56 XDR 0,00965031 XDR 0,00633015 XDR
2021-07-30 397.966 XDR 497,58 XDR 0,00695394 XDR 0,00965031 XDR
2021-07-29 318.286 XDR 0,108767 XDR 0,00563062 XDR 0,00695394 XDR
2021-07-28 378.955 XDR 12,40 XDR 0,00622714 XDR 0,00563062 XDR
2021-07-27 450.671 XDR 173,73 XDR 0,00615061 XDR 0,00622714 XDR
2021-07-26 307.340 XDR 6,03 XDR 0,00583881 XDR 0,00615061 XDR
2021-07-25 457.174 XDR 39,59 XDR 0,00805770 XDR 0,00583881 XDR
2021-07-24 278.480 XDR 20,66 XDR 0,00490822 XDR 0,00805770 XDR
2021-07-23 310.782 XDR 20,30 XDR 0,00547754 XDR 0,00490822 XDR
2021-07-22 607.318 XDR 107,63 XDR 0,01040245 XDR 0,00547754 XDR
2021-07-21 227.543 XDR 299,64 XDR 0,00401046 XDR 0,01040245 XDR
2021-07-20 270.145 XDR 25,79 XDR 0,00650777 XDR 0,00401046 XDR
2021-07-19 277.055 XDR 47,97 XDR 0,00488842 XDR 0,00650777 XDR
2021-07-18 268.712 XDR 1,44 XDR 0,00608149 XDR 0,00488842 XDR
2021-07-17 264.597 XDR 0,466353 XDR 0,00466353 XDR 0,00608149 XDR
2021-07-16 289.337 XDR 67,17 XDR 0,00556278 XDR 0,00466353 XDR
2021-07-15 339.780 XDR 18,90 XDR 0,00599622 XDR 0,00556278 XDR
2021-07-14 348.749 XDR 1,64 XDR 0,00614672 XDR 0,00599622 XDR
2021-07-13 362.735 XDR 11,58 XDR 0,00642682 XDR 0,00614672 XDR
2021-07-12 358.716 XDR 26,67 XDR 0,00650296 XDR 0,00642682 XDR
2021-07-11 385.578 XDR 100,20 XDR 0,00681635 XDR 0,00650296 XDR
2021-07-10 374.338 XDR 2,47 XDR 0,00658612 XDR 0,00681635 XDR
2021-07-09 349.491 XDR 6,51 XDR 0,00615979 XDR 0,00658612 XDR
2021-07-08 456.251 XDR 4,56 XDR 0,00725597 XDR 0,00615979 XDR
2021-07-07 378.916 XDR 167,60 XDR 0,00777209 XDR 0,00725597 XDR
2021-07-06 380.631 XDR 135,26 XDR 0,00670863 XDR 0,00777209 XDR
2021-07-05 393.996 XDR 4,03 XDR 0,00694419 XDR 0,00670863 XDR
2021-07-04 431.867 XDR 19,48 XDR 0,00761166 XDR 0,00694419 XDR
2021-07-03 355.072 XDR 85,36 XDR 0,00622752 XDR 0,00761166 XDR
2021-07-02 492.659 XDR 154,85 XDR 0,00868313 XDR 0,00622752 XDR
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android