Rank #2116
378 người thích điều này
social send  (SEND)
Social Send (SEND)
$0,008739085387 5.3%
0,00000024 BTC -2.1%
378 người thích điều này
$0,008299989204
24H Range
$0,011285918110
Vốn hóa thị trường $495.834
KL giao dịch trong 24 giờ $246,85
Cung lưu thông 56.737.470
Total Supply 65.000.000
Show Info
Hide Info

Social Send XLM (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-07-26 1.697.417 XLM 33,002102 XLM 0,03197289 XLM N/A
2021-07-25 2.463.732 XLM 213,345 XLM 0,04342337 XLM 0,03197289 XLM
2021-07-24 1.531.329 XLM 113,624 XLM 0,02698974 XLM 0,04342337 XLM
2021-07-23 1.698.133 XLM 110,945 XLM 0,02992966 XLM 0,02698974 XLM
2021-07-22 3.834.682 XLM 676,966 XLM 0,06543054 XLM 0,02992966 XLM
2021-07-21 1.502.393 XLM 1.978 XLM 0,02647973 XLM 0,06543054 XLM
2021-07-20 1.770.663 XLM 169,322 XLM 0,04273211 XLM 0,02647973 XLM
2021-07-19 1.705.105 XLM 296,187 XLM 0,03018224 XLM 0,04273211 XLM
2021-07-18 1.640.018 XLM 8,747479 XLM 0,03703842 XLM 0,03018224 XLM
2021-07-17 1.571.641 XLM 2,770023 XLM 0,02770023 XLM 0,03703842 XLM
2021-07-16 1.774.451 XLM 409,367 XLM 0,03390116 XLM 0,02770023 XLM
2021-07-15 2.031.744 XLM 111,173 XLM 0,03527429 XLM 0,03390116 XLM
2021-07-14 2.146.759 XLM 10,077419 XLM 0,03783670 XLM 0,03527429 XLM
2021-07-13 2.165.822 XLM 68,705 XLM 0,03814079 XLM 0,03783670 XLM
2021-07-12 2.070.529 XLM 152,861 XLM 0,03727476 XLM 0,03814079 XLM
2021-07-11 2.247.080 XLM 583,614 XLM 0,03970187 XLM 0,03727476 XLM
2021-07-10 2.150.227 XLM 14,175527 XLM 0,03780141 XLM 0,03970187 XLM
2021-07-09 2.023.650 XLM 37,673805 XLM 0,03566691 XLM 0,03780141 XLM
2021-07-08 2.461.190 XLM 24,839585 XLM 0,03950772 XLM 0,03566691 XLM
2021-07-07 2.083.034 XLM 921,318 XLM 0,04272508 XLM 0,03950772 XLM
2021-07-06 2.085.815 XLM 741,204 XLM 0,03676257 XLM 0,04272508 XLM
2021-07-05 2.084.856 XLM 21,340465 XLM 0,03674567 XLM 0,03676257 XLM
2021-07-04 2.337.140 XLM 105,430 XLM 0,04119218 XLM 0,03674567 XLM
2021-07-03 1.927.053 XLM 459,862 XLM 0,03354915 XLM 0,04119218 XLM
2021-07-02 2.632.400 XLM 827,425 XLM 0,04639614 XLM 0,03354915 XLM
2021-07-01 1.977.125 XLM 289,316 XLM 0,03484689 XLM 0,04639614 XLM
2021-06-30 1.951.052 XLM 1.610 XLM 0,03466197 XLM 0,03484689 XLM
2021-06-29 2.745.549 XLM 1.547 XLM 0,04504501 XLM 0,03466197 XLM
2021-06-28 2.926.609 XLM 6.713 XLM 0,05078264 XLM 0,04504501 XLM
2021-06-27 3.029.411 XLM 8.054 XLM 0,05271132 XLM 0,05078264 XLM
2021-06-26 1.641.002 XLM 146,792 XLM 0,03159844 XLM 0,05271132 XLM
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android